Woningnood voorkomen met aanpassing Crisis- en herstelwet

Het is ook niet snel goed op de Nederlandse woningmarkt. In de achter ons liggende crisis werd er geen woning verkocht, jongeren bleven thuis wonen, potentiƫle doorstromers stelden de voorgenomen verhuizing uit. Inmiddels is de crisis voorbij en heeft de uitgestelde vraag naar woningen er voor gezorgd dat er nu haast geen courante/betaalbare woningen beschikbaar zijn en dat grote nieuwbouwprojecten langer op zich laten wachten dan de markt zou wensen.


Ook de transitie naar duurzaam en gasloos bouwen helpt niet mee om snel betaalbare nieuwbouwwoningen op te kunnen leveren. En dan te bedenken dat er de komende decennia in Nederland behoefte is aan een miljoen nieuwe huizen. De politiek probeert de woningmarkt her en der wat te sturen. Zo is er recent door de Tweede Kamer ingestemd met een regeling waardoor kleine woningbouwprojecten in aanmerking kunnen komen voor een versnelde procedure qua wijzigen bestemming en omgevingsvergunning. Het aangenomen amendement van de coalitie maakt het mogelijk dat een project vanaf vijf woningen (in plaats van voorheen 12) versneld kan worden uitgevoerd.

Vorig jaar december werd ook een aantal andere amendementen en een motie door de Tweede Kamer aangenomen met betrekking tot duurzaam bouwen en de inspraakprocedure rond het projectuitvoeringsbesluit. Deze werden ingediend tijdens een debat over de versnelling van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling. Hierdoor moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de aanwezigheid van een nest beschermde dieren een bouwproject jaren vertraagd wordt.

De Wijziging van de Crisis- en herstelwet, waar de hiervoor genoemde besluiten onderdeel van zijn, heeft als doel het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling in de woningbouw. De Eerste Kamer moet wel nog instemmen met de voorgestelde wijzigingen, maar dit is in elk geval een stap in de goede richting, aldus makelaarsvereniging NVM die dan ook pleit voor een snelle behandeling door de Eerste Kamer. Dan kan het wetsvoorstel snel in werking treden. Pas daarna kunnen kleine woningbouwprojecten ook echt gebruik maken van deze versnellingsmogelijkheid en kan deels worden voorzien aan de grote vraag naar nieuwe woningen.

Wilt u meer weten over het kopen van een nieuwbouwhuis? Ble ons voor het maken van een afspraak.