ANBI-regeling en regeling giftenaftrek worden verbeterd

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI ) genieten een speciale fiscale regeling. Bijvoorbeeld kerken, musea, goede doelen, en ook sportclubs, wijkverenigingen en zangkoren profiteren daarvan. De gever kan zijn of haar gift van de belasting aftrekken en de instelling is geen schenkingsbelasting verschuldigd. Dat lijkt allemaal heel simpel, maar de regeling is complex. Daar moet een einde aan komen, vindt ook het kabinet.Zo komt er een eenvoudig invulscherm voor de giftenaftrek in de IB-aangifte, waar slimme technologie achter zit. U kunt daaruit de door u begunstigde instelling kiezen. Daarnaast wordt ook de liquidatiebepaling versoepeld. Dat is een verplichte bepaling in de statuten van een ANBI waaruit blijkt dat bij opheffing een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. Niet alle statuten bevatten een dergelijke bepaling.

Een andere voorgenomen maatregel is het verduidelijken van het bestedingscriterium (anti-oppoteis) en afschaffing van de aftrekbaarheid van contante giften. Ook gaat de Belastingdienst de communicatie en dienstverlening verbeteren voor kleinere ANBI’s die vooral met vrijwilligers werken
Voor een aantal voorstellen is wetgeving nodig. Het kabinet dat de nieuwe regels per 1 januari 2021 zullen ingaan.

Wilt u meer weten over de regels bij het aanvragen of hebben van een ANBI- of SBBI-status? Bel ons voor het maken van een afspraak..