Grenzen schenking voor eigen woning

U kunt uw kind financieel helpen bij het kopen en verbouwen van een huis. U kunt daarbij veel belasting besparen, maar dan moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. We zetten ze nog eens op een rijtje.


  • In 2019 is en bedrag van € 102.010,- vrijgesteld van belasting als u dat een uw kind schenkt om daarmee kosten voor het eigen huis te betalen: aankoop van een eigen huis, een verbouwing of aflossing van de hypotheek.
  • De regeling geldt voor iedere Nederlander die wil schenken aan iemand tussen de 18 en de 40 jaar of diens partner. Ook de dag dat de ontvanger 40 jaar wordt, telt nog mee.
  • Met het te schenken bedrag kan kan ook eerder geleend geld voor een eigen woning worden kwijtgescholden.
  • Als u zelf het huis verkoopt aan uw kind, mag u de schenking ook gebruiken voor het kwijtschelden van een deel van de koopprijs.
  • Hetzelfde effect bereikt u als u het huis tegen een lagere prijs dan de marktwaarde verkoopt.

Wilt u meer weten over de eigenwoningschenking? Bel ons voor het maken van een afspraak.