Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Directeur-grootaandeelhouders van een BV moeten alert zijn op de mogelijkheid dat zij als werknemers in hun eigen BV worden gezien en daarmee ook verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De fiscus ligt op de loer. Die kijkt naar de onderlinge eigendomsverhoudingen van aandelen.


Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De aandelen in een BV werden gehouden door twee aandeelhouders. Op een gegeven moment treedt een derde aandeelhouder toe en verwerft 20% van de aandelen. Beide andere aandeelhouders houden elk 40%.
De fiscus concludeerde – na boekenonderzoek – dat beide 40%-aandeelhouders vanaf het moment van toetreding van de derde aandeelhouder werknemer van hun BV zijn geworden en legt een flinke naheffingsaanslag op.
De rechtbank ging niet met de fiscus mee. Volgens de rechtbank – die zich baseerde op de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder en op jurisprudentie van de Hoge Raad – worden bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap een gelijk of vrijwel gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen, aangemerkt als directeur-grootaandeelhouders.
Ook bij het Hof ving de fiscus bot. De fiscus slaagde er in dit geval niet in om te bewijzen dat er sprake zou zijn van een dienstbetrekking van beide groot-aandeelhouders.
 
Wilt u weten wat uw positie is in dergelijke situaties of regelen dat u niet in een dergelijke situatie verzeild raakt? Bel ons voor het maken van een afspraak.