Nieuwsberichten

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Algemeen

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Relaties & Familie

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juis...

Lees meer

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partne...

Lees meer

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitings...

Lees meer

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehoude...

Lees meer

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolm...

Lees meer

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omst...

Lees meer

Recht op (spaar)geld bij samenwonen duidelijk regelen in samenlevingsovereenkomst

Bij plannen om te gaan samenwonen moeten partners nadenken over de verdeling van...

Lees meer

Fiscaal partnerschap gevolg van geregistreerd partnerschap

Het registreren van partnerschap heeft altijd tot gevolg dat er ook een fiscaal ...

Lees meer

Zonder notaris in algehele gemeenschap van goederen trouwen niet mogelijk

De regering heeft een concept- wetsvoorstel ingetrokken waarin werd geregeld dat...

Lees meer

Levenstestament moet voldoende zekerheid bieden voor belangen volmachtgever

In een tijd waarin een nieuwe relatie, bijvoorbeeld na overlijden van de eerste ...

Lees meer

Zonder partnertestamenten biedt samenlevingscontract beperkt bescherming bij hypoheek

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd part...

Lees meer

In samenlevingscontract nadeel ten opzichte van huwelijk ondervangen

Samenwoners hebben in het vermogensrecht een fors nadeel ten opzichte van getrou...

Lees meer

Mediation of rechter bij geschillen goede alternatieven voor arbitrage

Arbitrage bij geschillen heeft in veel contracten een plek veroverd. Geregeld wo...

Lees meer

Levenstestament regelt uw persoonlijke, financiële en medische belangen

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren en hoe dat...

Lees meer

Vorderingen binnen samenwoonrelatie kunnen verjaren

Niet alleen huwelijken stranden, ook samenwoonrelaties blijken niet altijd besta...

Lees meer

Alimentatieplicht bij voorbaat uitsluiten is mogelijk niet altijd nietig

SamenwonersOngehuwde samenwonende partners die uit elkaar gaan hebben geen alime...

Lees meer

Minister bekijkt aanbevelingen over bescherming vermogen minderjarigen

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, gaat nog eens goed kijken na...

Lees meer

Erkenning kind bij zwangerschap ongehuwden voor gezag

Tussen gehuwde (of als partners geregistreerde) en ongehuwde ouders bestaat nog ...

Lees meer

Uitleg huwelijkse voorwaarden soms afwijkend van tekst in akte

Iedereen die voor 1 januari 2018 trouwde zonder tevoren huwelijkse voorwaarden t...

Lees meer

Wetswijziging gezamenlijk gezag door erkenning

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen vanaf 1 januari 2023 bij het e...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing...

Lees meer

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak s...

Lees meer

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene...

Lees meer

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter boveno...

Lees meer

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Ve...

Lees meer

Verlaging jubelton per 1 januari 2023

(Bron KNB) De eenmalige schenkingsvrijstelling voor personen tussen 18 en 40 jaa...

Lees meer

Strenge fiscale regels rond de eigen woning schuld

Een van de schaarse aftrekposten die er nog zijn in de Wet Inkomstenbelasting is...

Lees meer

Inzicht in herkomst koopprijs belangrijk bij huis kopen

Wie een huis koopt met geld waarvan hij of zij de herkomst niet duidelijk kan ma...

Lees meer

Minder recherches onder Omgevingswet risicovol

De nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat (kandidaat-)notarissen minder recherches...

Lees meer

Digitale NHG-certificaat vervangt papieren versie

Woningkopers die een hypotheek met NHG afsluiten ontvangen voortaan de het NHG-c...

Lees meer

Startersvrijstelling vaker gebruikt dan verwacht

(Bron KNB) Starters op de woningmarkt hebben vorig jaar vaker dan verwacht gebru...

Lees meer

Koop van bij woning behorende grond scheelt 6% overdrachtsbelasting

Twee procent of acht procent overdrachtsbelasting. Het verschil kan aanzienlijk ...

Lees meer

Zonder actie blijft huis na overlijden op naam overledene staan

In de registers van het Kadaster staan 260.000 overledenen nog als rechthebbende...

Lees meer

Landjepik blijkt soms lonend

Het is van alle tijden dat er geschillen spelen rond de erfgrens tussen naburige...

Lees meer

Zonder partnertestamenten biedt samenlevingscontract beperkt bescherming bij hypoheek

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd part...

Lees meer

Maak (nog nét) gebruik van de jubelton-vrijstelling

De regeling van de jubelton eindigt dit jaar! Om de woningmarkt te stimuleren in...

Lees meer

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

(Bron KNB) De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli...

Lees meer

Duidelijke situatietekening van belang bij overdracht onroerende zaken

Bij de verkoop van percelen grond blijken na de koop geschillen tussen koper en ...

Lees meer

Standaardboete in koopcontract houdt niet altijd stand

In vrijwel alle koopcontracten bij aankoop van een huis is een standaardboete va...

Lees meer

Draagplichtregeling hypotheekschuld voorkomt onverwachte claims

Onderlinge vorderingIn veel gevallen wordt een huis gekocht met een hypothecaire...

Lees meer

Voorstel 'Opstalrecht duurzaam' naar ministerie

(KNB) Wie is de eigenaar van de zonnepanelen of de warmtepomp? Dat is niet altij...

Lees meer

NHG-hypotheekgrens volgend jaar naar ruim vier ton

Per 1 januari 2023 gaat de NHG-hypotheekgrens omhppg van € 355.000 naar &eu...

Lees meer

Let op de formaliteiten bij eigen woning lening

Recent diende voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een zaak waarin de fiscus s...

Lees meer

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbou...

Lees meer

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbou...

Lees meer

35% aandeel in woning geldt al als eigen woning

Een aandeel van 35% in een woning kan een eigen woning zijn, ook als de woning a...

Lees meer

Ondernemen & Bedrijf

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

De voordelen van opbouw van pensioen in eigen beheer zijn evident. Het op te bou...

Lees meer

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevan...

Lees meer

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De ...

Lees meer

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

Bijna zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf ...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Niet ongebruikelijk is dat na een echtscheiding tussen partners – die tevens a...

Lees meer

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Deze vraag speelde nadat de nieuwe echtgenoot van de overleden aandeelhouder zon...

Lees meer

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille cur...

Lees meer

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekenin...

Lees meer

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Er was in deze zaak een constructie bedacht waarin een commanditaire vennoot voo...

Lees meer

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Deze zomer speelde een zaak met deze kenmerken voor de rechtbank Zeeland–West-...

Lees meer

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Het Hof Amsterdam behandelde vorig jaar een zaak waarin een bestuurder – teven...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

Het Hof Den Haag heeft dit najaar geconstateerd dat de wet zelf geen bestuurders...

Lees meer

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil i...

Lees meer

Maatschappelijke BV niet opnemen in afzonderlijke BVm-wet

(Bron KNB) De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de k...

Lees meer

BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat ...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid ligt altijd op de loer

Bestuurdersaansprakelijkheid is iets waar elke ondernemer altijd op beducht is. ...

Lees meer

Deadline UBO-registratie bereikt

Zondag 27 maart 2022 was de deadline voor het registreren van UBO’s (Ultimate ...

Lees meer

Initiatiefwet tegen fiscaal gunstige belastingconstructies voor directeur-grootaandeelhouders

Directeur-grootaandeelhouders, advocaten en accountants moeten meer belasting ga...

Lees meer

Tweede Kamer wil tot uitspraak HvJ geen boetes voor niet registreren UBO

Per 27 maart 2022 – de deadline voor UBO-registraties – bleek het merendeel ...

Lees meer

Waarschuwing Belastingdienst aan nog niet geregistreerde UBO’s

Omdat het aantal niet-geregistreerde UBO’s groter is dan beraamd, geeft het bu...

Lees meer

Op uw verzoek afschermen van gegevens in Handelsregister

Veel ondernemers zijn in het Handelsregister opgenomen met weergave van hun bezo...

Lees meer

Voorkom risico’s bij ziekte van vennoot

Een zieke vennoot in uw maatschap of firma is een persoonlijk drama voor betrokk...

Lees meer

Niet-betaalde rente op lening van BV is verkapt dividend

Het niet in rekening brengen van rente op een lening van de dga (directeur groot...

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomsten up to date houden voorkomt narigheid

Op het moment dat u samen met een of meer anderen een bedrijf voert of gaat voer...

Lees meer

Wie BV erft betaalt erf- en inkomstenbelasting

Wie een Besloten Vennootschap erft, betaalt natuurlijk erfbelasting. U erft imme...

Lees meer

Overdracht aandeel in firma vergt goedkeuring van alle vennoten

Wie zijn aandeel in een firma aan zijn kinderen wil overdragen en daarbij gebrui...

Lees meer

Met terugwerkende kracht toetreden tot samenwerkingsverband biedt voordelen

Op gezette tijden uw bedrijfsstructuur toetsen aan maatschappelijke ontwikkeling...

Lees meer

Vraagtekens bij wenselijkheid baby-bv en rollatorinvestering

Een 'baby-bv' en de 'rollatorinvestering': deze en acht andere opmerkelijke bela...

Lees meer

Ministerie verlengt tijdelijke regeling UBO-register tot januari 2023

De tijdelijke regeling voor nog ontbrekende registraties in het UBO-register, di...

Lees meer

Houdbaarheid concurrentiebeding in aandeelhoudersovereenkomst hangt af van tekst

Aandeelhoudersovereenkomsten bevatten vaak een concurrentiebeding. Of deze bedin...

Lees meer

Schuld dga meeverkopen met BV is niet altijd winstuitdeling

Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben altijd wel een meer of minde...

Lees meer

Aanpak witwassen goed, met ruimte voor verbetering

(Bron KNB) De Nederlandse aanpak van witwassen en financiering van terrorisme he...

Lees meer

Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht.

Als een aandeelhouder in een besloten vennootschap aandelen wil overdragen, zal ...

Lees meer

Wanbeheer binnen de Commanditaire Vennootschap

Een commanditaire vennootschap is een bijzonder soort vennootschap, aangegaan tu...

Lees meer

Onderzoek naar aandeelhouders bij overdracht aandelen

Net als voor het overdragen van een huis, bedrijfspand of stuk grond heeft u voo...

Lees meer

Consultatie modernisering personenvennootschappen

(KNB) Meedenken over de modernisering van het personenvennootschapsrecht? Dat ka...

Lees meer

Kwijtschelden lening vanuit BV kan belaste winstuitdeling zijn

Soms lenen (groot)aandeelhouders van een BV geld uit aan zijn of haar kinderen. ...

Lees meer

Onderlinge gegevensdeling bij hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering

Notarissen en andere Wwft-instellingen worden verplicht onderling gegevens te de...

Lees meer

Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte bv

Het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv maakt het mogelijk om de...

Lees meer

Procedure in de statuten soms door de rechter niet gevolgd

In een recent gewezen uitspraak heeft re rechtbank zich gebogen over een in de s...

Lees meer

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Een echtscheiding is (bijna) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk al...

Lees meer

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Een echtscheiding is (bijna) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk al...

Lees meer

Internetconsultatie regeling volledig digitale algemene vergadering

Het wordt voor rechtspersonen zoals naamloze vennootschappen (NV’s), besloten ...

Lees meer

Excessief lenen bij eigen BV ten einde

Vanaf 1 januari 2023 kunnen directeur-grootaandeelhouders (dga’s) geen gebruik...

Lees meer

Rechtspersoon-bestuurder blijft bestuursbevoegd na overlijden bestuurder

In ondernemersland wordt wel vaker samengewerkt in een joint venture opgericht. ...

Lees meer

Personenvennootschap op komst, onduidelijke positie voor stille vennoot

Er lijkt schot te komen in de verwerkelijking van de personenvennootschappen. Nu...

Lees meer

Arbeidsinkomen of ook vermogen uit BV verdelen bij echtscheiding

Wie bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden ook een periodiek verrekenbeding ...

Lees meer

Mogelijkheden om nieuwe aandeelhouder in BV op te nemen

Startende ondernemers komen na verloop van een groeiperiode tot de conclusie dat...

Lees meer

Oprichters BV i.o. persoonlijk aansprakelijk tot BV rechtshandeling heeft bekrachtigd

Aansprakelijkheidskwesties zijn lopendebandwerk voor rechters. Dat is niet verwo...

Lees meer

Notaris stelt identiteit oprichters BV vast bij volledig digitale oprichting

Volgens de Europese richtlijn had Nederland al moeten voldoen aan de mogelijkhei...

Lees meer

Vaste plaats in wet voor digitale algemene vergadering

De digitale algemene vergadering (AV) moet een vaste plaats in de wet krijgen. D...

Lees meer

Belangen minderheidsaandeelhouder niet veronachtzamen

In besloten vennootschappen komt het regelmatig voor dat de ene aandeelhouder me...

Lees meer

Vereniging & Stichting

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Schenken & Erven

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak m...

Lees meer

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis ...

Lees meer

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het ve...

Lees meer

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuive...

Lees meer

Kleinkinderen profiteren van testament

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet wille...

Lees meer

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen...

Lees meer

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schu...

Lees meer

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde...

Lees meer

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Geen partner en/of kinderen De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen a...

Lees meer

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijde...

Lees meer

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Een omstandigheid die tot dergelijk handelen kan leiden kwam aan de orde in een ...

Lees meer

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Dat bleek onlangs weer bij de rechtbank Amsterdam. Een kinderloze vrouw overlijd...

Lees meer

30-dagenclausule essentieel bij overlijden ouders kort na elkaar

De meeste testamenten een zogenaamde 30-dagenclausule. Met die clausule wordt vo...

Lees meer

Niet aan later huwelijk aangepast testament blijft geldig

Testamenten die niet zijn aangepast naar een veranderde situatie hebben soms onb...

Lees meer

Erfenis verwerpen soms beter dan beneficiair aanvaarden

Niemand kan gedwongen worden om een erfenis te aanvaarden, maar minderjarigen ku...

Lees meer

Oud testament niet toekomstbestendig

In de notarispraktijk komt het nog al eens voor dat mensen in het verleden een t...

Lees meer

Bij herroeping van schenking is redelijkheid en billijkheid maatgevend

De afgelopen jaren hebben veel ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een...

Lees meer

Erfbelasting en WLZ-bijdrage besparen met testament

Erfgenamen van een overleden persoon betalen erfbelasting. U moet daartoe aangif...

Lees meer

Kabinet ziet geen dringende noodzaak voor afschaffing legitieme portie

(Bron KNB) De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet geen noodzaa...

Lees meer

Inwerkingtreding Wet pensioenverdeling bij scheiding opnieuw uitgesteld

(Bron KNB) De streefdatum 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de gewijzigde We...

Lees meer

Nabestaanden samengestelde gezinnen hebben baat bij testamenten ouders

Samengestelde gezinnen zien zich na een overlijden vaak geplaatst voor onverwach...

Lees meer

Executeur voor nalatenschap stress- of erebaan?

Wie in een testament is benoemd tot executeur kan dat zien als een mooi gebaar v...

Lees meer

Executeur mag huis verkopen om schulden te voldoen

In nogal wat testamenten wordt tegenwoordig een executeur benoemd. Soms worden d...

Lees meer

Duidelijkheid in testament bepalend voor wie erfgenamen zijn

Zo komt het voor dat er iemand tot erfgenaam in het testament is benoemd, terwij...

Lees meer

Voorkom onzekerheid ten aanzien van schenkingen zonder schenktraditie

In Nederland is men vanaf het achttiende levensjaar meerderjarig en in beginsel ...

Lees meer

Leg erfenis eerste ouder vast

Veel mensen maken zich zorgen over de erfbelasting. Zij zijn bang, dat van hun s...

Lees meer

Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren blijven gelijk voor 2023

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen v...

Lees meer

Rechthebbende op uitkering van een levensverzekering bij overlijden

Bij de uitkering van levensverzekeringen geldt de leer van het zelfstandig recht...

Lees meer

Beneficiaire aanvaarding na drie maanden niet automatisch bij meerderjarigenbewind

Als er meer dan drie maanden zijn verstreken na een overlijden geldt de regel da...

Lees meer

Wel of niet nakomen belofte van afwikkeling nalatenschap

Nogal wat in testamenten benoemde executeurs zijn op het tijdstip van overlijden...

Lees meer

Geen erf- en schenkbelasting na tien jaar in buitenland

De erfenis van een Nederlander die tot aan diens overlijden langer dan tien jaar...

Lees meer

Van mantelzorger tot vertrouwenspersoon, of toch niet

Iemand uit uw directe omgeving gaat lichamelijk en/of geestelijk achteruit en he...

Lees meer

Repeterende schenkingen niet meteen bij aanvang belast

Schenkingen van ouders aan kinderen zijn aan de orde van de dag. Soms met grote ...

Lees meer

Algemene volmacht soms ook na overlijden volmachtgever geldig

Ouders geven op latere leeftijd in veel gevallen een algemene volmacht af aan (e...

Lees meer

Testament, levenstestament of wilsverklaring

Het maken van een testament staat mogelijk niet hoog op uw prioriteitenlijst. Of...

Lees meer

Legaten kunnen u veel geld kosten

In veel testamenten zijn legaten voor een persoon of een instantie opgenomen. So...

Lees meer

Oud testament veroorzaakt meer problemen dan het voorkomt

Ooit een testament laten opmaken en nooit meer naar omgekeken? Veel mensen denke...

Lees meer

Het vergeten testament

In 2021 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de uitleg van een ...

Lees meer

Agrarisch zakelijk & privé

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.