Nieuwsberichten

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Algemeen

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Relaties & Familie

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juis...

Lees meer

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partne...

Lees meer

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitings...

Lees meer

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehoude...

Lees meer

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolm...

Lees meer

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omst...

Lees meer

Erkenning kind bij zwangerschap ongehuwden voor gezag

Tussen gehuwde (of als partners geregistreerde) en ongehuwde ouders bestaat nog ...

Lees meer

Uitleg huwelijkse voorwaarden soms afwijkend van tekst in akte

Iedereen die voor 1 januari 2018 trouwde zonder tevoren huwelijkse voorwaarden t...

Lees meer

Wetswijziging gezamenlijk gezag door erkenning

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen vanaf 1 januari 2023 bij het e...

Lees meer

Minder geregistreerd partnerschappen in 2022

Het aantal geregistreerd partnerschappen is vorig jaar voor het eerst in lange t...

Lees meer

Beperkte wetswijziging alimentatie

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind de Tweede Kamer geïnformeerd dat...

Lees meer

Voogdij regelen

De toekomst van uw kinderen is van groot belang. Soms loopt dat anders dan u hoo...

Lees meer

Momenten die vragen om de notaris

De notaris speelt een essentiële rol speelt tijdens cruciale momenten in ons le...

Lees meer

Voorstel voor grensoverschrijdende bescherming kwetsbare volwassenen

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor nieuwe regelgeving gepubli...

Lees meer

Notaris als begeleider bij opstellen draagmoederschaps­overeenkomst

Een nieuwe wet moet draagmoederschap in goede (juridische) banen leiden. In het ...

Lees meer

Zonder samenlevingscontract geen partnervrijstelling in meerrelatie

Het komst regelmatig voor dat twee broers, twee zussen of broer en zus jarenlang...

Lees meer

Ongelijke inleg door samenwoners bij aankoop woning

Tegenwoordig gaan er meer stellen samenwonen dan trouwen (of geregistreerd partn...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing...

Lees meer

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak s...

Lees meer

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene...

Lees meer

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter boveno...

Lees meer

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Ve...

Lees meer

Voorstel 'Opstalrecht duurzaam' naar ministerie

(KNB) Wie is de eigenaar van de zonnepanelen of de warmtepomp? Dat is niet altij...

Lees meer

NHG-hypotheekgrens volgend jaar naar ruim vier ton

Per 1 januari 2023 gaat de NHG-hypotheekgrens omhppg van € 355.000 naar &eu...

Lees meer

Let op de formaliteiten bij eigen woning lening

Recent diende voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een zaak waarin de fiscus s...

Lees meer

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbou...

Lees meer

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbou...

Lees meer

35% aandeel in woning geldt al als eigen woning

Een aandeel van 35% in een woning kan een eigen woning zijn, ook als de woning a...

Lees meer

Bank betaalt voor nieuwe hypotheekakte bij wijziging erfpacht

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, mag d...

Lees meer

Bezint eer gij zich hoofdelijk verbindt

Het komt nogal eens voor dat een huiseigenaar een (nieuwe) relatie  aangaat...

Lees meer

Einde jubelton, familiehypotheek biedt uitkomst

Het einde van de jubelton – de mogelijkheid van ouders om kinderen een fors be...

Lees meer

Na aflossing hypotheek de inschrijving laten royeren

In de praktijk doen zich zeer regelmatig situaties voor waarbij een verkoper van...

Lees meer

Bank betaalt voor nieuwe hypotheekakte bij wijziging erfpacht

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, mag d...

Lees meer

Meerwaardeclausule in leveringsakte gebonden aan strakke regels

Het is niet ongebruikelijk dat bij de koop van een nieuwbouwwoning een meerwaard...

Lees meer

Notarissen pleiten voor vergunningsplicht voor grondbeleggingen

Om kopers beter te beschermen bij speculatieve grondhandel, pleit de Koninklijke...

Lees meer

Overdracht van huis vanuit nalatenschap vergt beschikkingsbevoegdheid

Bij overlijden van een partner wordt de langstlevende echtgenoot of echtgenote d...

Lees meer

De 5% regeling bij een nieuwbouwwoning

In de praktijk blijkt nogal eens onduidelijk wat de rechten van een koper en de ...

Lees meer

Geen hypotheekrente voor een van twee woningen geregistreerde partners

De belastinginspecteur is extra alert bij aangiftes van geregistreerde partners ...

Lees meer

Drietrapsraket moet misleiding bij grondhandel voorkomen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt voor om een zogenoemde ...

Lees meer

Opgelet bij (particuliere) erfpacht

Als u een woning koopt, is het van groot belang om van te voren na te gaan of er...

Lees meer

Woningkoper heeft recht op duidelijkheid over erfdienstbaarheid

Kopers van woningen worden wel eens geconfronteerd met het feit dat tussen koopo...

Lees meer

Wijziging akte van splitsing soms wel, soms niet noodzakelijk

In de praktijk ervaren wij als notariskantoor vaak problemen rond appartementens...

Lees meer

Ondernemen & Bedrijf

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

De voordelen van opbouw van pensioen in eigen beheer zijn evident. Het op te bou...

Lees meer

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevan...

Lees meer

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De ...

Lees meer

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

Bijna zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf ...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Niet ongebruikelijk is dat na een echtscheiding tussen partners – die tevens a...

Lees meer

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Deze vraag speelde nadat de nieuwe echtgenoot van de overleden aandeelhouder zon...

Lees meer

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille cur...

Lees meer

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekenin...

Lees meer

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Er was in deze zaak een constructie bedacht waarin een commanditaire vennoot voo...

Lees meer

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Deze zomer speelde een zaak met deze kenmerken voor de rechtbank Zeeland–West-...

Lees meer

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Het Hof Amsterdam behandelde vorig jaar een zaak waarin een bestuurder – teven...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

Het Hof Den Haag heeft dit najaar geconstateerd dat de wet zelf geen bestuurders...

Lees meer

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil i...

Lees meer

Maatschappelijke BV niet opnemen in afzonderlijke BVm-wet

(Bron KNB) De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de k...

Lees meer

BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat ...

Lees meer

Onderzoek naar aandeelhouders bij overdracht aandelen

Net als voor het overdragen van een huis, bedrijfspand of stuk grond heeft u voo...

Lees meer

Consultatie modernisering personenvennootschappen

(KNB) Meedenken over de modernisering van het personenvennootschapsrecht? Dat ka...

Lees meer

Kwijtschelden lening vanuit BV kan belaste winstuitdeling zijn

Soms lenen (groot)aandeelhouders van een BV geld uit aan zijn of haar kinderen. ...

Lees meer

Onderlinge gegevensdeling bij hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering

Notarissen en andere Wwft-instellingen worden verplicht onderling gegevens te de...

Lees meer

Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte bv

Het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv maakt het mogelijk om de...

Lees meer

Procedure in de statuten soms door de rechter niet gevolgd

In een recent gewezen uitspraak heeft re rechtbank zich gebogen over een in de s...

Lees meer

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Een echtscheiding is (bijna) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk al...

Lees meer

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Een echtscheiding is (bijna) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk al...

Lees meer

Internetconsultatie regeling volledig digitale algemene vergadering

Het wordt voor rechtspersonen zoals naamloze vennootschappen (NV’s), besloten ...

Lees meer

Excessief lenen bij eigen BV ten einde

Vanaf 1 januari 2023 kunnen directeur-grootaandeelhouders (dga’s) geen gebruik...

Lees meer

Rechtspersoon-bestuurder blijft bestuursbevoegd na overlijden bestuurder

In ondernemersland wordt wel vaker samengewerkt in een joint venture opgericht. ...

Lees meer

Personenvennootschap op komst, onduidelijke positie voor stille vennoot

Er lijkt schot te komen in de verwerkelijking van de personenvennootschappen. Nu...

Lees meer

Arbeidsinkomen of ook vermogen uit BV verdelen bij echtscheiding

Wie bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden ook een periodiek verrekenbeding ...

Lees meer

Mogelijkheden om nieuwe aandeelhouder in BV op te nemen

Startende ondernemers komen na verloop van een groeiperiode tot de conclusie dat...

Lees meer

Oprichters BV i.o. persoonlijk aansprakelijk tot BV rechtshandeling heeft bekrachtigd

Aansprakelijkheidskwesties zijn lopendebandwerk voor rechters. Dat is niet verwo...

Lees meer

Notaris stelt identiteit oprichters BV vast bij volledig digitale oprichting

Volgens de Europese richtlijn had Nederland al moeten voldoen aan de mogelijkhei...

Lees meer

Vaste plaats in wet voor digitale algemene vergadering

De digitale algemene vergadering (AV) moet een vaste plaats in de wet krijgen. D...

Lees meer

Belangen minderheidsaandeelhouder niet veronachtzamen

In besloten vennootschappen komt het regelmatig voor dat de ene aandeelhouder me...

Lees meer

Overdracht aandelen in strijd met blokkeringsregeling heeft grote gevolgen

In een recent gewezen arrest kwam de vraag aan de orde wat het gevolg is van een...

Lees meer

Grote vrijheid aandeelhouders voor afspraken in aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhouders in een BV kunnen buiten de openbare statuten om – bij oprichtin...

Lees meer

Verantwoordingsplicht voor bestuurders en mogelijk bestuursverbod in aantocht

Liquidatie – ontbinding – van een vennootschap, stichting of vereniging waar...

Lees meer

Een holding boven uw werk-BV’s biedt voordelen

Ons land telt elk jaar weer meer ondernemers dan het jaar daarvoor, zo blijkt ui...

Lees meer

Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht.

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren d...

Lees meer

Wet modernisering personenvennootschappen moet verouderd systeem vervangen

Na meer dan een eeuw getouwtrek over de modernisering van de wetgeving rondom pe...

Lees meer

Holding populair bij ondernemers

Veel ondernemers hebben als rechtsvorm voor hun bedrijf een besloten vennootscha...

Lees meer

Waarde effecten op tijdstip overlijden leidend voor erfbelasting

Als iemand overlijdt, wordt de waarde van diens nalatenschap op datum overlijden...

Lees meer

Geruisloze inbreng eenmanszaak in bv is profijtelijk

Groeiende eenmanszaken zetten nogal eens hun rechtsvorm om in een bv (besloten v...

Lees meer

Meer transparantie bij turboliquidaties

De positie van schuldeisers van een rechtspersoon waarvan het bestaan via turbol...

Lees meer

De bedrijfsopvolgingsregeling aangepakt

Politiek is het al langer een heet hangijzer, de bedrijfsopvolgingsregeling. De ...

Lees meer

Vereniging & Stichting

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Schenken & Erven

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak m...

Lees meer

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis ...

Lees meer

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het ve...

Lees meer

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuive...

Lees meer

Kleinkinderen profiteren van testament

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet wille...

Lees meer

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen...

Lees meer

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schu...

Lees meer

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde...

Lees meer

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Geen partner en/of kinderen De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen a...

Lees meer

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijde...

Lees meer

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Een omstandigheid die tot dergelijk handelen kan leiden kwam aan de orde in een ...

Lees meer

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Dat bleek onlangs weer bij de rechtbank Amsterdam. Een kinderloze vrouw overlijd...

Lees meer

Leg erfenis eerste ouder vast

Veel mensen maken zich zorgen over de erfbelasting. Zij zijn bang, dat van hun s...

Lees meer

Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren blijven gelijk voor 2023

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen v...

Lees meer

Rechthebbende op uitkering van een levensverzekering bij overlijden

Bij de uitkering van levensverzekeringen geldt de leer van het zelfstandig recht...

Lees meer

Beneficiaire aanvaarding na drie maanden niet automatisch bij meerderjarigenbewind

Als er meer dan drie maanden zijn verstreken na een overlijden geldt de regel da...

Lees meer

Wel of niet nakomen belofte van afwikkeling nalatenschap

Nogal wat in testamenten benoemde executeurs zijn op het tijdstip van overlijden...

Lees meer

Geen erf- en schenkbelasting na tien jaar in buitenland

De erfenis van een Nederlander die tot aan diens overlijden langer dan tien jaar...

Lees meer

Van mantelzorger tot vertrouwenspersoon, of toch niet

Iemand uit uw directe omgeving gaat lichamelijk en/of geestelijk achteruit en he...

Lees meer

Repeterende schenkingen niet meteen bij aanvang belast

Schenkingen van ouders aan kinderen zijn aan de orde van de dag. Soms met grote ...

Lees meer

Algemene volmacht soms ook na overlijden volmachtgever geldig

Ouders geven op latere leeftijd in veel gevallen een algemene volmacht af aan (e...

Lees meer

Testament, levenstestament of wilsverklaring

Het maken van een testament staat mogelijk niet hoog op uw prioriteitenlijst. Of...

Lees meer

Legaten kunnen u veel geld kosten

In veel testamenten zijn legaten voor een persoon of een instantie opgenomen. So...

Lees meer

Oud testament veroorzaakt meer problemen dan het voorkomt

Ooit een testament laten opmaken en nooit meer naar omgekeken? Veel mensen denke...

Lees meer

Het vergeten testament

In 2021 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de uitleg van een ...

Lees meer

Mogelijkheid voor beëindigen taken door aangewezen executeur

Om alles na uw overlijden zo goed mogelijk voor uw nabestaanden te regelen kunt ...

Lees meer

Volmachtverlening in levenstestament niet altijd houdbaar

Wie een levenstestament opstelt, benoemt daarin een of meerdere kinderen of ande...

Lees meer

Negatieve erfenis alsnog beneficiair aanvaarden soms mogelijk

Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, heeft dat zuivere aanvaarding. De erfge...

Lees meer

Erfgenamen van slapende tegoeden gezocht

Er zijn in Nederland nog tal van inactieve bankrekeningen, waarvan de erfgenamen...

Lees meer

Vorderingen soms opeisbaar als langstlevende inteert op nalatenschap

Samenwonen en erven vergt nauwkeurige vastlegging van wensen in testament. Samen...

Lees meer

Onenigheid over automatische beneficiaire aanvaarding erfenis bij meerderjarigenbewind

Het komt niet vaak voor dat een kantonrechter een in een eerdere uitspraak van h...

Lees meer

Aftrek schenking door ANBI-instelling afhankelijk van schenkingsdoel

Het zijn van een ANBI-instelling (Alegemeen Nut Beogende Instelling) is niet vol...

Lees meer

Steffie.nl legt testament en erfgenamen simpel uit

Mensen met een licht verstandelijke beperking en notarissen kwamen onlangs bijee...

Lees meer

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een ...

Lees meer

Het vergeten testament

Het zal maar gebeuren… Het huwelijk van uw ouders wordt ontbonden door het ove...

Lees meer

Concepttestament is niet rechtsgeldig

Een uiterste wil moet voor de rechtsgeldigheid worden ondertekend door de erflat...

Lees meer

Nalaten door het maken van een legaat

Als u uw vermogen aan iemand wilt nalaten en daarvoor een testament maakt dan zi...

Lees meer

De rechter en het opgesteld levenstestament

Het levenstestament is een notariële akte die steeds vaker wordt opgesteld naas...

Lees meer

Stief- of pleegkinderen laten erven alleen bij testament

In het Nederlandse erfrecht wordt een verschil gemaakt tussen verschillende kind...

Lees meer

Regels volgen bij overdragen taken van executeur

In veel testamenten wordt of is een executeur aangewezen, iemand die de afwikkel...

Lees meer

Agrarisch zakelijk & privé

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.