Nieuwsberichten

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Algemeen

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Relaties & Familie

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juis...

Lees meer

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partne...

Lees meer

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitings...

Lees meer

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehoude...

Lees meer

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolm...

Lees meer

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omst...

Lees meer

Beperkte wetswijziging alimentatie

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind de Tweede Kamer geïnformeerd dat...

Lees meer

Voogdij regelen

De toekomst van uw kinderen is van groot belang. Soms loopt dat anders dan u hoo...

Lees meer

Momenten die vragen om de notaris

De notaris speelt een essentiële rol speelt tijdens cruciale momenten in ons le...

Lees meer

Voorstel voor grensoverschrijdende bescherming kwetsbare volwassenen

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor nieuwe regelgeving gepubli...

Lees meer

Notaris als begeleider bij opstellen draagmoederschaps­overeenkomst

Een nieuwe wet moet draagmoederschap in goede (juridische) banen leiden. In het ...

Lees meer

Zonder samenlevingscontract geen partnervrijstelling in meerrelatie

Het komst regelmatig voor dat twee broers, twee zussen of broer en zus jarenlang...

Lees meer

Ongelijke inleg door samenwoners bij aankoop woning

Tegenwoordig gaan er meer stellen samenwonen dan trouwen (of geregistreerd partn...

Lees meer

Uitleg huwelijkse voorwaarden nogal eens geschilpunt

Wie gaat trouwen, kan de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan regelen in huweli...

Lees meer

Ook einde huurovereenkomst regelen in samenlevingscontract

Sommige samenlevingscontracten bevatten clausules over voortzetting van huur en ...

Lees meer

Onderzoek naar wettelijke regeling meerouderschap voortgezet

Het demissionaire kabinet zet de onderzoeken naar de mogelijke invoering van mee...

Lees meer

De onvindbare erfgenaam

Wanneer iemand is overleden komt het soms voor dat een erfgenaam onvindbaar is. ...

Lees meer

Geldproblemen voor bewindvoerders en mentoren

Voor bewindvoerders en mentoren blijven de vergoedingen die de overheid toestaat...

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden vlak voor overlijden geen belastingontduiking

Ook tijdens huwelijk kunt u huwelijkse voorwaarden afspreken. Daarin kunt u verm...

Lees meer

Soms wel en soms geen vergoedingsrecht voor vermogensverschuiving binnen huwelijk

Binnen huwelijken wordt door een van de partners wel eens vermogen verschoven na...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing...

Lees meer

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak s...

Lees meer

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene...

Lees meer

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter boveno...

Lees meer

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Ve...

Lees meer

Notarissen pleiten voor vergunningsplicht voor grondbeleggingen

Om kopers beter te beschermen bij speculatieve grondhandel, pleit de Koninklijke...

Lees meer

Overdracht van huis vanuit nalatenschap vergt beschikkingsbevoegdheid

Bij overlijden van een partner wordt de langstlevende echtgenoot of echtgenote d...

Lees meer

De 5% regeling bij een nieuwbouwwoning

In de praktijk blijkt nogal eens onduidelijk wat de rechten van een koper en de ...

Lees meer

Geen hypotheekrente voor een van twee woningen geregistreerde partners

De belastinginspecteur is extra alert bij aangiftes van geregistreerde partners ...

Lees meer

Drietrapsraket moet misleiding bij grondhandel voorkomen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt voor om een zogenoemde ...

Lees meer

Opgelet bij (particuliere) erfpacht

Als u een woning koopt, is het van groot belang om van te voren na te gaan of er...

Lees meer

Woningkoper heeft recht op duidelijkheid over erfdienstbaarheid

Kopers van woningen worden wel eens geconfronteerd met het feit dat tussen koopo...

Lees meer

Wijziging akte van splitsing soms wel, soms niet noodzakelijk

In de praktijk ervaren wij als notariskantoor vaak problemen rond appartementens...

Lees meer

Belastingmaatregelen voor huizenbezitters

Wie tussen 18 en 35 jaar oud is en na dit jaar een huis koopt, hoeft bij een koo...

Lees meer

Meer mensen toegang tot een hypotheek met NHG

De NHG-grens voor hypotheekleningen wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar &euro...

Lees meer

Door buurman geannexeerde grond moet terug naar nieuwe koper buurperceel

Wat zijn de rechten van de oorspronkelijke eigenaar als buurman al een kwarteeuw...

Lees meer

Fiscale regelingen overdrachtsbelasting mogelijk op de schop

Het ministerie van Financiën gaat onderzoek doen naar de vrijstellingen en ande...

Lees meer

Waarde woning na overlijden op basis van WOZ of waarde in economisch verkeer

Waardebepaling van een ouderlijke woning na overlijden van ouders roept nogal ee...

Lees meer

Problemen en uitdagingen binnen de Vereniging van Eigenaren

Problemen binnen Vereniging van Eigenaren (VvE) bij appartementencomplexen zijn ...

Lees meer

Verondersteld voorkeursrecht tot koop blijkt niet altijd

Een Nederlandse notaris is verplicht en goed verzekerd tegen beroepsaansprakelij...

Lees meer

Mondelinge koopovereenkomst bij bouwkavel kan bindend zijn

Een bouwkavel te koop waarop op grond van het bestemmingsplan een woning gebouwd...

Lees meer

Vergoedingsrecht op investering in aflossing hypotheek tijdig vastleggen

Bij huwelijken op huwelijkse voorwaarden kan het voorkomen dat een van de partne...

Lees meer

Medewerking partner nodig bij opheffing aansprakelijkheid voor hypotheekschuld

Als uw ex-partner niet wil meewerken om u door de bank te laten ontslaan uit de ...

Lees meer

Woningwaardegrens voor startersvrijstelling overdrachtsbelasting verhoogd

Vanaf 1 januari 2024 is de grens voor woningwaarde om in aanmerking te komen voo...

Lees meer

Nationaal Koopstartfonds biedt woonstarters korting

Het Nationaal Koopstartfonds biedt binnenkort voor kunnen starters op de koopwon...

Lees meer

Drijvende woning soms onroerende-, soms roerende zaak

Wanneer wordt een drijvende woning als een onroerende zaak bestempeld, en wannee...

Lees meer

Pas op met (starters)vrijstelling en tarief overdrachtsbelasting

De wetgeving met betrekking tot overdrachtsbelasting bij vastgoedtransactie is e...

Lees meer

Voorkom complicaties bij familielening eigen woning

Met de huidige hoge huizenprijzen is het voor veel mensen, met name starters op ...

Lees meer

Hypotheekrente familiehypotheken niet beperkt

De hypotheekrente voor familiehypotheken gaat niet beperkt worden. Vanuit de Twe...

Lees meer

Geen boete na afzien van koop speculatiegrond

Een koper van speculatieve landbouwgrond die zich misleid voelt door de verkoper...

Lees meer

Notarissen kritischer laten voorlichten bij grondhandel

Bij sommige grondtransacties moeten alle alarmbellen afgaan. Een deel van de opl...

Lees meer

Beperking verhuur appartementen aan regels gebonden

Woningnood tegenover beleggers die woningen opkomen en gaan verhuren is voor vee...

Lees meer

Ondernemen & Bedrijf

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

De voordelen van opbouw van pensioen in eigen beheer zijn evident. Het op te bou...

Lees meer

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevan...

Lees meer

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De ...

Lees meer

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

Bijna zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf ...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Niet ongebruikelijk is dat na een echtscheiding tussen partners – die tevens a...

Lees meer

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Deze vraag speelde nadat de nieuwe echtgenoot van de overleden aandeelhouder zon...

Lees meer

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille cur...

Lees meer

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekenin...

Lees meer

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Er was in deze zaak een constructie bedacht waarin een commanditaire vennoot voo...

Lees meer

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Deze zomer speelde een zaak met deze kenmerken voor de rechtbank Zeeland–West-...

Lees meer

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Het Hof Amsterdam behandelde vorig jaar een zaak waarin een bestuurder – teven...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

Het Hof Den Haag heeft dit najaar geconstateerd dat de wet zelf geen bestuurders...

Lees meer

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil i...

Lees meer

Maatschappelijke BV niet opnemen in afzonderlijke BVm-wet

(Bron KNB) De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de k...

Lees meer

BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat ...

Lees meer

Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht.

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren d...

Lees meer

Wet modernisering personenvennootschappen moet verouderd systeem vervangen

Na meer dan een eeuw getouwtrek over de modernisering van de wetgeving rondom pe...

Lees meer

Holding populair bij ondernemers

Veel ondernemers hebben als rechtsvorm voor hun bedrijf een besloten vennootscha...

Lees meer

Waarde effecten op tijdstip overlijden leidend voor erfbelasting

Als iemand overlijdt, wordt de waarde van diens nalatenschap op datum overlijden...

Lees meer

Geruisloze inbreng eenmanszaak in bv is profijtelijk

Groeiende eenmanszaken zetten nogal eens hun rechtsvorm om in een bv (besloten v...

Lees meer

Meer transparantie bij turboliquidaties

De positie van schuldeisers van een rechtspersoon waarvan het bestaan via turbol...

Lees meer

De bedrijfsopvolgingsregeling aangepakt

Politiek is het al langer een heet hangijzer, de bedrijfsopvolgingsregeling. De ...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling behouden, maar aangepast

Het kabinet pakt een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtran...

Lees meer

Digitaal oprichten Besloten Vennootschap

Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn voll...

Lees meer

Poortwachters slaan handen ineen om witwassen beter te bestrijden

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwach...

Lees meer

Gelijkwaardigheid aandelenverhouding dga’s schept verplichtingen

BV’s met meerdere aandeelhouders als bestuurder zijn in veel gevallen gebaseer...

Lees meer

Maximale termijn bestuurders stichting niet laten verlopen

In  statuten van sommige stichtingen staan maximale bestuurstermijnen. In e...

Lees meer

Naleven regels voor ontslag statutair directeur in BV cruciaal

Een statutair directeur is een directeur die wordt benoemd door de algemene verg...

Lees meer

Meer transparantie en rechtsbescherming bij snelle ontbinding bedrijven

Met turboliquidatie kunnen ondernemers snel en eenvoudig stoppen met hun bedrijf...

Lees meer

Taken bestuurder alleen overdraagbaar met aandeelhoudersbesluit

Statuten van besloten vennootschappen bevatten normaal gesproken altijd een zoge...

Lees meer

Nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijk betrokken ondernemingen

Er komen steeds meer ondernemingen die vanuit maatschappelijke betrokkenheid ope...

Lees meer

Digitaal een besloten vennootschap oprichten

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om een besloten vennootschap (bv) volledig ...

Lees meer

Algemene vergaderingen mogen weer volledig digitaal

Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, naamloze venn...

Lees meer

Fusievrijstelling afhankelijk van noodzaak op zakelijke gronden

Als er registergoed is betrokken bij de fusie tussen twee stichtingen, gaat ook ...

Lees meer

Nietigheid dreigt voor overnemingsbeding bij onjuiste vormgeving

Een wat bijzondere zaak geeft weer eens aanleiding om te overdenken hoe de overg...

Lees meer

Vraagtekens bij bepaling winst en vermogen maatschappelijke bv

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nog geen duidelijkheid ove...

Lees meer

Wens tot decertificering aandelen niet altijd gehonoreerd

Het komt vaak voor dat de aandelen in een BV zijn ondergebracht in een Stichting...

Lees meer

Vereniging & Stichting

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Schenken & Erven

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak m...

Lees meer

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis ...

Lees meer

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het ve...

Lees meer

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuive...

Lees meer

Kleinkinderen profiteren van testament

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet wille...

Lees meer

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen...

Lees meer

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schu...

Lees meer

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde...

Lees meer

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Geen partner en/of kinderen De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen a...

Lees meer

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijde...

Lees meer

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Een omstandigheid die tot dergelijk handelen kan leiden kwam aan de orde in een ...

Lees meer

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Dat bleek onlangs weer bij de rechtbank Amsterdam. Een kinderloze vrouw overlijd...

Lees meer

Steffie.nl legt testament en erfgenamen simpel uit

Mensen met een licht verstandelijke beperking en notarissen kwamen onlangs bijee...

Lees meer

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een ...

Lees meer

Het vergeten testament

Het zal maar gebeuren… Het huwelijk van uw ouders wordt ontbonden door het ove...

Lees meer

Concepttestament is niet rechtsgeldig

Een uiterste wil moet voor de rechtsgeldigheid worden ondertekend door de erflat...

Lees meer

Nalaten door het maken van een legaat

Als u uw vermogen aan iemand wilt nalaten en daarvoor een testament maakt dan zi...

Lees meer

De rechter en het opgesteld levenstestament

Het levenstestament is een notariële akte die steeds vaker wordt opgesteld naas...

Lees meer

Stief- of pleegkinderen laten erven alleen bij testament

In het Nederlandse erfrecht wordt een verschil gemaakt tussen verschillende kind...

Lees meer

Regels volgen bij overdragen taken van executeur

In veel testamenten wordt of is een executeur aangewezen, iemand die de afwikkel...

Lees meer

Verschillen tussen legaat en erfenis

Veel testamenten bevatten een of meer legaten, soms aan een of meer goede doelen...

Lees meer

Schenkingen aan niet-onterfde kinderen tast niet de legitieme portie van onterfd kind

Helaas komt het nogal eens voor dat een kind in het testament van ouders onterfd...

Lees meer

Waardering legaat ter grootte van erfdeel niet altijd duidelijk voor betrokkenen

In sommige testamenten wordt aan iemand een legaat toegekend in de vorm van een ...

Lees meer

Acht maanden na overlijden belastingrente over erfbelasting

De Belastingdienst heeft een waarschuwing voor nabestaanden laten uitgaan waarin...

Lees meer

Vrijgestelde bedrag grens voor doen van aangifte erfbelasting

De belastingdienst stuurt meestal een brief waarin staat of de erfgenamen aangif...

Lees meer

Hoge Raad: testament kan vervallen door wijziging feiten en omstandigheden

Dat een erflater niet is vooruitgelopen op een latere wijziging in zijn huwelijk...

Lees meer

Schenk- en erfbelasting 2024

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting....

Lees meer

Onderzoek naar voortbestaan wettelijk erfdeel

Kinderen kunnen in Nederland door hun ouders bij testament worden onterfd. Echte...

Lees meer

Concept testament soms toch bepalend

Alleen een door de notaris (mede-)ondertekend testament is rechtsgeldig. Concept...

Lees meer

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

In de laatste maanden van het jaar wordt nogal eens bij de notaris de vraag gest...

Lees meer

Voorkom narigheid, maak een testament

Het belang van een testament is al lang aangetoond. Het aantal ruzies om erfenis...

Lees meer

Hoe toetst de notaris of iemand wilsbekwaam is?

De notaris zal bij het bepalen van wils(on)bekwaamheid in het gesprek met iemand...

Lees meer

Wijzigingen giftenaftrek, schenkingsvrijstelling en vermogenstoets

Per 1 januari zijn voor diverse wetswijzigingen van kracht geworden. De staatsse...

Lees meer

Nut van de verklaring van erfrecht na een overlijden

Na overlijden van een van beide ouders vraagt de bank vrijwel altijd om een verk...

Lees meer

Een legaat voor kleinkinderen

Het kleinkind-legaat is een testamentaire bepaling waarbij een grootouder een de...

Lees meer

Een onduidelijk testament

Soms komt het voor dat iemand is overleden die een testament heeft gemaakt en da...

Lees meer

Levenstestament regelt uw persoonlijke, financiële en medische belangen

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren en hoe dat...

Lees meer

Erfenis aanvaarden of niet

Als u erfgenaam bent, dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt. Iedere...

Lees meer

Meer ruimte voor civiele rechter gevraagd om onwaardigheid vast te stellen

Pas de wet aan, zodat de civiele rechter in bepaalde situaties onwaardigheid kan...

Lees meer

Agrarisch zakelijk & privé

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.