Nieuwsberichten

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Algemeen

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Relaties & Familie

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juis...

Lees meer

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partne...

Lees meer

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitings...

Lees meer

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehoude...

Lees meer

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolm...

Lees meer

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omst...

Lees meer

Voogdijbenoeming in testament alleen mogelijk voor ouders

Voor minderjarige kinderen wiens ouders beide overleden zijn en er geen testamen...

Lees meer

Hertrouwclausule ook van toepassing bij geregistreerd partnerschap

In de meeste testamenten is geregeld dat kinderen bij het overlijden van een van...

Lees meer

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding kan vervelende gevolgen hebben

Partners kunnen eenvoudig afspreken dat wat zij van hun inkomen overhouden nadat...

Lees meer

Levenstestament kan niet eenvoudig terzijde worden geschoven

Soms neemt iemand via een levenstestament maatregelen om te voorkomen dat hij of...

Lees meer

Hypotheekrente niet aftrekbaar na scheiding

Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem blijkt dat er na een echtscheid...

Lees meer

Redelijkheid en billijkheid bij afzien van partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden

In nogal wat huwelijkse voorwaarden is door partners een clausule opgenomen dat ...

Lees meer

Let op met hypotheekrenteaftrek na scheiding

Zoals bekend is het percentage huwelijken dat op een scheiding uitloopt hoog, ci...

Lees meer

Risico’s voor samenwoners aan en/of rekening

Soms laten samenwoners al hun financiële verkeer via een en/of rekening lopen, ...

Lees meer

Zonder zorgplicht in notarieel samenlevingscontract geen belastingvrijstelling

Samenwoners die geen onderlinge zorgplicht regelen in hun samenlevingscontract, ...

Lees meer

Misbruik van recht bij aanpassing huwelijkse voorwaarden

Wie in het zicht van een overlijden nog snel de huwelijkse voorwaarden maakt of ...

Lees meer

Recht op (spaar)geld bij samenwonen duidelijk regelen in samenlevingsovereenkomst

Bij plannen om te gaan samenwonen moeten partners nadenken over de verdeling van...

Lees meer

Fiscaal partnerschap gevolg van geregistreerd partnerschap

Het registreren van partnerschap heeft altijd tot gevolg dat er ook een fiscaal ...

Lees meer

Zonder notaris in algehele gemeenschap van goederen trouwen niet mogelijk

De regering heeft een concept- wetsvoorstel ingetrokken waarin werd geregeld dat...

Lees meer

Levenstestament moet voldoende zekerheid bieden voor belangen volmachtgever

In een tijd waarin een nieuwe relatie, bijvoorbeeld na overlijden van de eerste ...

Lees meer

Zonder partnertestamenten biedt samenlevingscontract beperkt bescherming bij hypoheek

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd part...

Lees meer

In samenlevingscontract nadeel ten opzichte van huwelijk ondervangen

Samenwoners hebben in het vermogensrecht een fors nadeel ten opzichte van getrou...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing...

Lees meer

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak s...

Lees meer

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene...

Lees meer

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter boveno...

Lees meer

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Ve...

Lees meer

Ambtenaren waarschuwden bewindslieden voor gevolgen wijzigingen overdrachtsbelasting

(Bron: KNB) Volgens Vastgoedmarkt blijkt uit onderzoek dat ambtenaren van het mi...

Lees meer

Pas op met beleggen in perceeltjes weiland of bosgrond

Nu spaargeld op de bank praktisch niets meer opbrengt qua rente/rendement zoeken...

Lees meer

Vastgoedsector ontwikkelt een digitale koopovereenkomst voor huizenkopers

(bron KNB) Een digitale koopovereenkomst, dat is het eerste resultaat van de afs...

Lees meer

Misbruik startersvrijstelling overdrachtsbelasting voorkomen

(Bron KNB) De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de ...

Lees meer

Modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s beschikbaar

(Bron KNB) Wat zijn de verplichtingen van eigenaars/gebruikers van een kleine Ve...

Lees meer

Hypotheekgarantie volgend jaar begrensd op € 355.000

De kostengrens van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend jaar omho...

Lees meer

Belastingvrije ton blijft in stand na verkoop huis

Het belastingvrij schenken van schenken van maximaal € 105.302 (grens 2021)...

Lees meer

Minister Ollongren gaat koopproces transparanter maken

(Bron KNB) Een transparanter koopproces met gelijke kansen voor kopers. Dit wil ...

Lees meer

Hogere boete bij ontbreken energielabel

(Bron KNB) Woningverkopers die bij de overdracht geengeldig energielabel kunnen ...

Lees meer

Overspannen woningmarkt, let toch op (verborgen) gebreken.

Nu de woningmarkt volkomen op zijn kop lijkt te staan door grote vraag en weinig...

Lees meer

Verhuur appartement in kamers niet altijd in strijd met splitsingsreglement

Een veel voorkomend verschijnsel in huisvesting van vooral studenten is dat een ...

Lees meer

Notarissen passeren in 2021 meer dan 2 miljoen akten

(Bron KNB) Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepassee...

Lees meer

Nieuwe Omgevingswet maakt aankoop woning veel duurder

(Bron KNB) Volgens Annerie Ploumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Ber...

Lees meer

Afspraken maken over verbouwingskosten tijdens samenwonen

Veel samenwoners hebben samen een huis. Bij verbouwingen worden de verbouwingsko...

Lees meer

Verlaging jubelton per 1 januari 2023

(Bron KNB) De eenmalige schenkingsvrijstelling voor personen tussen 18 en 40 jaa...

Lees meer

Strenge fiscale regels rond de eigen woning schuld

Een van de schaarse aftrekposten die er nog zijn in de Wet Inkomstenbelasting is...

Lees meer

Inzicht in herkomst koopprijs belangrijk bij huis kopen

Wie een huis koopt met geld waarvan hij of zij de herkomst niet duidelijk kan ma...

Lees meer

Minder recherches onder Omgevingswet risicovol

De nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat (kandidaat-)notarissen minder recherches...

Lees meer

Digitale NHG-certificaat vervangt papieren versie

Woningkopers die een hypotheek met NHG afsluiten ontvangen voortaan de het NHG-c...

Lees meer

Startersvrijstelling vaker gebruikt dan verwacht

(Bron KNB) Starters op de woningmarkt hebben vorig jaar vaker dan verwacht gebru...

Lees meer

Koop van bij woning behorende grond scheelt 6% overdrachtsbelasting

Twee procent of acht procent overdrachtsbelasting. Het verschil kan aanzienlijk ...

Lees meer

Zonder actie blijft huis na overlijden op naam overledene staan

In de registers van het Kadaster staan 260.000 overledenen nog als rechthebbende...

Lees meer

Landjepik blijkt soms lonend

Het is van alle tijden dat er geschillen spelen rond de erfgrens tussen naburige...

Lees meer

Zonder partnertestamenten biedt samenlevingscontract beperkt bescherming bij hypoheek

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd part...

Lees meer

Ondernemen & Bedrijf

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

De voordelen van opbouw van pensioen in eigen beheer zijn evident. Het op te bou...

Lees meer

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevan...

Lees meer

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De ...

Lees meer

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

Bijna zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf ...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Niet ongebruikelijk is dat na een echtscheiding tussen partners – die tevens a...

Lees meer

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Deze vraag speelde nadat de nieuwe echtgenoot van de overleden aandeelhouder zon...

Lees meer

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille cur...

Lees meer

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekenin...

Lees meer

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Er was in deze zaak een constructie bedacht waarin een commanditaire vennoot voo...

Lees meer

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Deze zomer speelde een zaak met deze kenmerken voor de rechtbank Zeeland–West-...

Lees meer

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Het Hof Amsterdam behandelde vorig jaar een zaak waarin een bestuurder – teven...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

Het Hof Den Haag heeft dit najaar geconstateerd dat de wet zelf geen bestuurders...

Lees meer

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil i...

Lees meer

Maatschappelijke BV niet opnemen in afzonderlijke BVm-wet

(Bron KNB) De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de k...

Lees meer

Nieuwe wet en regelgeving personenvennootschappen.

Het moet voor ondernemers makkelijker worden om een bedrijf te starten en te exp...

Lees meer

BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat ...

Lees meer

Online oprichting bv belangrijke stap in modernisering ondernemingsrecht

(Bron KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerd...

Lees meer

Lening van eigen bv als onderdeel van aandelenverkoop

Wie als directeur-grootaandeelhouder in privé geld leent van zijn of haar...

Lees meer

Onzakelijk lage prijs voor aandelen houdt geen stand

Het overdragen van aandelen aan derden, bijvoorbeeld kinderen, tegen een koopsom...

Lees meer

De gevolgen van een (niet) zakelijke lening

Een lening die verstrekt is onder onduidelijke voorwaarden of voorwaarden die in...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor ex-vennoten

Hoe belangrijk het is om als ondernemer je administratie goed op orde te hebben,...

Lees meer

Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding

Wie als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zond...

Lees meer

UBO-register niet buiten werking gesteld

(Bron KNB) Het Haagse gerechtshof heeft een verzoek om de Nederlandse wetgeving ...

Lees meer

Bescherm privévermogen tegen mogelijk faillissement

De grootste angst van de ondernemer is vaak een faillissement, ondanks dat de ka...

Lees meer

Veel starters laten btw-aftrek opstartkosten liggen

(Bron Belastingdienst) Uit een peiling van de Belastingdienst blijkt dat bijna e...

Lees meer

Verkoper aandelen moet betrouwbaarheid koper onderzoeken

Ondanks maatregelen om BV-fraude tegen te gaan, is het wel gewoon toegestaan om ...

Lees meer

Traject voor digitaal oprichten bv weer stap verder

(Bron KNB) De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor het aanpassen v...

Lees meer

Aanslag overdrachtsbelasting na uittreden vof-vennoot

Als een van de vennoten uit een vennootschap onder firma (vof) uittreedt en die ...

Lees meer

Geruisloos doorschuiven voor de inkomstenbelasting gebonden aan voorwaarden

Als u uw onderneming verkoopt of staakt (stopt) dan moet er met de fiscus worden...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid ligt altijd op de loer

Bestuurdersaansprakelijkheid is iets waar elke ondernemer altijd op beducht is. ...

Lees meer

Deadline UBO-registratie bereikt

Zondag 27 maart 2022 was de deadline voor het registreren van UBO’s (Ultimate ...

Lees meer

Initiatiefwet tegen fiscaal gunstige belastingconstructies voor directeur-grootaandeelhouders

Directeur-grootaandeelhouders, advocaten en accountants moeten meer belasting ga...

Lees meer

Tweede Kamer wil tot uitspraak HvJ geen boetes voor niet registreren UBO

Per 27 maart 2022 – de deadline voor UBO-registraties – bleek het merendeel ...

Lees meer

Waarschuwing Belastingdienst aan nog niet geregistreerde UBO’s

Omdat het aantal niet-geregistreerde UBO’s groter is dan beraamd, geeft het bu...

Lees meer

Op uw verzoek afschermen van gegevens in Handelsregister

Veel ondernemers zijn in het Handelsregister opgenomen met weergave van hun bezo...

Lees meer

Voorkom risico’s bij ziekte van vennoot

Een zieke vennoot in uw maatschap of firma is een persoonlijk drama voor betrokk...

Lees meer

Niet-betaalde rente op lening van BV is verkapt dividend

Het niet in rekening brengen van rente op een lening van de dga (directeur groot...

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomsten up to date houden voorkomt narigheid

Op het moment dat u samen met een of meer anderen een bedrijf voert of gaat voer...

Lees meer

Wie BV erft betaalt erf- en inkomstenbelasting

Wie een Besloten Vennootschap erft, betaalt natuurlijk erfbelasting. U erft imme...

Lees meer

Overdracht aandeel in firma vergt goedkeuring van alle vennoten

Wie zijn aandeel in een firma aan zijn kinderen wil overdragen en daarbij gebrui...

Lees meer

Vereniging & Stichting

Onderscheid ANBI’s in het UBO-register

(Bron KNB) Bij raadpleging van het UBO-register kan binnenkort onderscheid worde...

Lees meer

Stichting zonder bestuursleden, wat nu?

Een stichtingsbestuur dat vooral bezig is met het realiseren van de doelstelling...

Lees meer

Regels bij omzetting van een stichting in een besloten vennootschap

Soms kan het verstandig of handig zijn een al bestaande stichting om te zetten i...

Lees meer

Schenken & Erven

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak m...

Lees meer

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis ...

Lees meer

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het ve...

Lees meer

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuive...

Lees meer

Kleinkinderen profiteren van testament

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet wille...

Lees meer

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen...

Lees meer

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schu...

Lees meer

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde...

Lees meer

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Geen partner en/of kinderen De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen a...

Lees meer

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijde...

Lees meer

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Een omstandigheid die tot dergelijk handelen kan leiden kwam aan de orde in een ...

Lees meer

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Dat bleek onlangs weer bij de rechtbank Amsterdam. Een kinderloze vrouw overlijd...

Lees meer

Meerderheid Nederlanders onbekend met digitale nalatenschap

(Bron KNB) Nederlanders zijn weinig bezig met hun digitale nalatenschap en hebbe...

Lees meer

Weigerachtige erfgenaam kan afwikkeling nalatenschap niet verhinderen

Bij beneficiair aanvaarde erfenissen komt het regelmatig voor dat een van de erf...

Lees meer

Herroepen testament meestal niet in te zien voor erfgenamen

Erfenissen maak wat los! Wantrouwen bij een, meer of alle erfgenamen, onderlinge...

Lees meer

Repeterende schenking aangemerkt als afzonderlijke schenkingen

Vaak worden schenkingen van ouders aan kinderen voor een periode van vijf jaar i...

Lees meer

Voorverdeling bij beneficiaire aanvaarding soms mogelijk zonder rechterlijke machtiging

Bij onduidelijkheid over de omvang van een nalatenschap en aanwezigheid van schu...

Lees meer

Een concepttestament is geen testament

Regelmatig komt het voor dat iemand een testament laat opstellen en dat vóór o...

Lees meer

Onbeheerde nalatenschappen vervallen uiteindelijk aan de Staat

Als iemand overlijdt komt het soms voor dat er niemand bekend is die de uitvaart...

Lees meer

Terugvordering bijstand dreigt ondanks tweetrapsmaking in testament

Wie een bijstandsuitkering ontvangt en in die periode een erfenis ontvangt, doet...

Lees meer

Testamenten verjaren niet

Soms worden notarissen geconfronteerd met zeldzame vragen. Bijvoorbeeld, kan een...

Lees meer

Schenking ouders aan kinderen verlaagt erfbelasting en bijdrage langdurige zorg

Ook dit jaar zal er bij veel notarissen zo tegen het einde van het jaar de vraag...

Lees meer

Uitvoering levenstestament staat of valt bij opstelling gevolmachtigde(n)

Met een levenstestament is het mogelijk om vooraf te bepalen door wie en op welk...

Lees meer

Schenk- en erfbelasting 2022

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting....

Lees meer

Geen rekening en verantwoording verschuldigd over besteding van schenking

Soms richten mensen stichtingen met een bepaald doel op om iets te betekenen voo...

Lees meer

Praat op tijd over je levenseinde

(Bron KNB) De Patiëntenfederatie Nederland heeft een nieuwe, nog toegankelijker...

Lees meer

Schenkingen in fase voor overlijden vereisen notariële toets

Het is bepaald geen uitzondering dat een langstlevende ouder gedurende de laatst...

Lees meer

Mogelijk bent u rijker dan u dacht

Er is een kleine kans dat u -zonder het zelf te weten- gerechtigd bent tot gelde...

Lees meer

Schenkingen terugdraaien na verbreking relatie niet altijd mogelijk

Dat partners in een tweede relatie – op oudere leeftijd – gulle buien tegeno...

Lees meer

30-dagenclausule essentieel bij overlijden ouders kort na elkaar

De meeste testamenten een zogenaamde 30-dagenclausule. Met die clausule wordt vo...

Lees meer

Niet aan later huwelijk aangepast testament blijft geldig

Testamenten die niet zijn aangepast naar een veranderde situatie hebben soms onb...

Lees meer

Erfenis verwerpen soms beter dan beneficiair aanvaarden

Niemand kan gedwongen worden om een erfenis te aanvaarden, maar minderjarigen ku...

Lees meer

Oud testament niet toekomstbestendig

In de notarispraktijk komt het nog al eens voor dat mensen in het verleden een t...

Lees meer

Bij herroeping van schenking is redelijkheid en billijkheid maatgevend

De afgelopen jaren hebben veel ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een...

Lees meer

Erfbelasting en WLZ-bijdrage besparen met testament

Erfgenamen van een overleden persoon betalen erfbelasting. U moet daartoe aangif...

Lees meer

Kabinet ziet geen dringende noodzaak voor afschaffing legitieme portie

(Bron KNB) De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet geen noodzaa...

Lees meer

Agrarisch zakelijk & privé

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.