Nieuwsberichten

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Algemeen

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Relaties & Familie

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juis...

Lees meer

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partne...

Lees meer

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitings...

Lees meer

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehoude...

Lees meer

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolm...

Lees meer

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omst...

Lees meer

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

(Bron KNB) Het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders voor de gevolgen v...

Lees meer

Onderneming buiten gemeenschap van goederen, vergoeding voor gemeenschap

Als een van beide partners in een huwelijksgemeenschap van goederen een bedrijf ...

Lees meer

Bewindvoering is geen taboe

Als iemand zelf niet (meer) goed met zijn of haar geldzaken kan omgaan, kan een ...

Lees meer

Samenlevingscontracten en verklaringen van erfrecht zorgen voor drukte in notariaat

(Bron KNB) Notarissen blijven druk met de overdracht van onroerend goed en het p...

Lees meer

Belasting besparen door opheffing of wijziging van huwelijkse voorwaarden

Als u in het verleden huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen kan het nutti...

Lees meer

Opnieuw kijken naar alimentatieplicht voor samenwoners

(Bron: KNB) Het alimentatiestelsel moet op de schop. Nieuwe vormen, zoals co-oud...

Lees meer

Onverplicht nakomen finaal verrekenbeding doet vordering teniet

Huwelijkse voorwaarden bevatten soms een verrekenbeding waarvan de tekst inhoudt...

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk maken vermogensverschuiving mogelijk

In gemeenschap van goederen trouwen en later toch nog huwelijkse voorwaarden mak...

Lees meer

Rekening-courantschuld bij BV valt soms buiten verrekenbeding bij echtscheiding

Veel ondernemers hebben in privé een rekening-courantverhouding met hun B...

Lees meer

Effecten van samenlevingsvormen verschillen

Het is al lang geleden dat alleen het huwelijk als samenlevingsvorm werd geaccep...

Lees meer

Voogdijbenoeming in testament alleen mogelijk voor ouders

Voor minderjarige kinderen wiens ouders beide overleden zijn en er geen testamen...

Lees meer

Hertrouwclausule ook van toepassing bij geregistreerd partnerschap

In de meeste testamenten is geregeld dat kinderen bij het overlijden van een van...

Lees meer

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding kan vervelende gevolgen hebben

Partners kunnen eenvoudig afspreken dat wat zij van hun inkomen overhouden nadat...

Lees meer

Levenstestament kan niet eenvoudig terzijde worden geschoven

Soms neemt iemand via een levenstestament maatregelen om te voorkomen dat hij of...

Lees meer

Hypotheekrente niet aftrekbaar na scheiding

Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem blijkt dat er na een echtscheid...

Lees meer

Redelijkheid en billijkheid bij afzien van partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden

In nogal wat huwelijkse voorwaarden is door partners een clausule opgenomen dat ...

Lees meer

Let op met hypotheekrenteaftrek na scheiding

Zoals bekend is het percentage huwelijken dat op een scheiding uitloopt hoog, ci...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing...

Lees meer

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak s...

Lees meer

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene...

Lees meer

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter boveno...

Lees meer

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Ve...

Lees meer

Haken en ogen aan inroepen financieringsvoorbehoud

Gebruikelijk wordt in een koopovereenkomst voor een huis een financieringsvoorbe...

Lees meer

Cruciale informatie in leveringsakte woning voorkomt verrassingen

Ontbrekende cruciale informatie over een woning in de leveringsakte kan uiteinde...

Lees meer

Nog geen stijging aantal starters op woningmarkt na afschaffen overdrachtsbelasting

De afschaffing van overdrachtsbelasting voor starters heeft tot nu toe nog niet ...

Lees meer

Voorkeursrecht kan vervallen bij uitblijven akkoord over voorwaarden

Als een gemeente wil bereiken dat een stuk grond of een gebouw bij voorgenomen v...

Lees meer

Besluiten Vereniging van Eigenaars niet altijd rechtsgeldig

Soms verleent een vergadering van de Vereniging van Eigenaars van een appartem...

Lees meer

Investeerders kochten extra veel woningen op vanwege overdrachtsbelasting

(Bron: KNB) De verlaging van de overdrachtsbelasting per 1 januari zorgde er vol...

Lees meer

Onderhandse lening eigen woning vergt jaarlijkse informatie aan fiscus

Wie een eigenwoninglening is aangegaan bij bijvoorbeeld familie, eigen BV of bui...

Lees meer

Overdrachtsbelasting zorgt voor topdrukte in het notariaat

(Bron: KNB) Notarissen hebben in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een record...

Lees meer

Proces aan- en verkoop huis moet transparanter

Het proces rondom de aankoop en verkoop van woningen moet transparanter. Dat ste...

Lees meer

Medewerking partner nodig bij opheffing aansprakelijkheid voor hypotheekschuld

Als uw ex-partner niet wil meewerken om u door de bank te laten ontslaan uit de ...

Lees meer

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

(Bron KNB) Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadvi...

Lees meer

Levering moet kloppen met verwachtingen bij koop

Wie een huis, pand of grond koopt mag op grond van de wet verwachten dat hij of ...

Lees meer

Vrij uitzicht is onvoldoende om weilanden aan te merken als aanhorigheden

Sinds 1 januari 2021 kennen we voor kopers onder de 35 jaar van een woning de st...

Lees meer

Grotendeels gesloopte woning valt bij verkoop onder 2% tarief overdrachtsbelasting

Kan een huis dat grotendeels is gesloopt bij koop/verkoop nog worden aangemerkt ...

Lees meer

Ambtenaren waarschuwden bewindslieden voor gevolgen wijzigingen overdrachtsbelasting

(Bron: KNB) Volgens Vastgoedmarkt blijkt uit onderzoek dat ambtenaren van het mi...

Lees meer

Pas op met beleggen in perceeltjes weiland of bosgrond

Nu spaargeld op de bank praktisch niets meer opbrengt qua rente/rendement zoeken...

Lees meer

Vastgoedsector ontwikkelt een digitale koopovereenkomst voor huizenkopers

(bron KNB) Een digitale koopovereenkomst, dat is het eerste resultaat van de afs...

Lees meer

Misbruik startersvrijstelling overdrachtsbelasting voorkomen

(Bron KNB) De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de ...

Lees meer

Modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s beschikbaar

(Bron KNB) Wat zijn de verplichtingen van eigenaars/gebruikers van een kleine Ve...

Lees meer

Hypotheekgarantie volgend jaar begrensd op € 355.000

De kostengrens van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend jaar omho...

Lees meer

Belastingvrije ton blijft in stand na verkoop huis

Het belastingvrij schenken van schenken van maximaal € 105.302 (grens 2021)...

Lees meer

Minister Ollongren gaat koopproces transparanter maken

(Bron KNB) Een transparanter koopproces met gelijke kansen voor kopers. Dit wil ...

Lees meer

Hogere boete bij ontbreken energielabel

(Bron KNB) Woningverkopers die bij de overdracht geengeldig energielabel kunnen ...

Lees meer

Overspannen woningmarkt, let toch op (verborgen) gebreken.

Nu de woningmarkt volkomen op zijn kop lijkt te staan door grote vraag en weinig...

Lees meer

Ondernemen & Bedrijf

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

De voordelen van opbouw van pensioen in eigen beheer zijn evident. Het op te bou...

Lees meer

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevan...

Lees meer

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De ...

Lees meer

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

Bijna zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf ...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Niet ongebruikelijk is dat na een echtscheiding tussen partners – die tevens a...

Lees meer

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Deze vraag speelde nadat de nieuwe echtgenoot van de overleden aandeelhouder zon...

Lees meer

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille cur...

Lees meer

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekenin...

Lees meer

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Er was in deze zaak een constructie bedacht waarin een commanditaire vennoot voo...

Lees meer

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Deze zomer speelde een zaak met deze kenmerken voor de rechtbank Zeeland–West-...

Lees meer

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Het Hof Amsterdam behandelde vorig jaar een zaak waarin een bestuurder – teven...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

Het Hof Den Haag heeft dit najaar geconstateerd dat de wet zelf geen bestuurders...

Lees meer

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil i...

Lees meer

Regels voor bestuur en toezicht rechtspersonen gaan veranderen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die...

Lees meer

BV populaire rechtsvorm voor ondernemer

In 2020 zijn opvallend meer besloten vennootschappen (BV’s) opgericht ten opzi...

Lees meer

Spoedige invoering CAHR verstandige keuze

(Bron: KNB) Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en het UBO-register zijn ...

Lees meer

Afwegen van belangen van minderheidsaandeelhouder bij fusie

Reorganisaties van ondernemingen hebben vaak ook gevolgen voor de rechtsvorm. Ee...

Lees meer

Turboliquidatie Besloten Vennootschap alleen bij ontbreken van baten

Het ontbinden van een besloten vennootschap kan praktisch op een aantal manieren...

Lees meer

Doorgaand bedrijf mag crediteur eerder betalen dan fiscus

Bestuurders van ondernemingen mogen zelf weten de volgorde bepalen waarin zijn s...

Lees meer

Bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli aan strengere regels gebonden

Vanaf 1 juli 2021 gaan nieuwe regels gelden over tegenstrijdige belangen van bes...

Lees meer

Levens)testamenten en huwelijkse voorwaarden belangrijk voor continuïteit onderneming

Als ondernemer bent u dag en nacht bezig met uw bedrijf, bezig met uw product of...

Lees meer

Maatschappelijke BV niet opnemen in afzonderlijke BVm-wet

(Bron KNB) De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de k...

Lees meer

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werkin...

Lees meer

Consultatie over openbaarheid gegevens Handelsregister

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) houdt in samenwerki...

Lees meer

Consultatie digitale oprichting bv gestart

(Bron KNB) Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële...

Lees meer

Nieuwe wet en regelgeving personenvennootschappen.

Het moet voor ondernemers makkelijker worden om een bedrijf te starten en te exp...

Lees meer

BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat ...

Lees meer

Online oprichting bv belangrijke stap in modernisering ondernemingsrecht

(Bron KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerd...

Lees meer

Lening van eigen bv als onderdeel van aandelenverkoop

Wie als directeur-grootaandeelhouder in privé geld leent van zijn of haar...

Lees meer

Onzakelijk lage prijs voor aandelen houdt geen stand

Het overdragen van aandelen aan derden, bijvoorbeeld kinderen, tegen een koopsom...

Lees meer

De gevolgen van een (niet) zakelijke lening

Een lening die verstrekt is onder onduidelijke voorwaarden of voorwaarden die in...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor ex-vennoten

Hoe belangrijk het is om als ondernemer je administratie goed op orde te hebben,...

Lees meer

Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding

Wie als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zond...

Lees meer

UBO-register niet buiten werking gesteld

(Bron KNB) Het Haagse gerechtshof heeft een verzoek om de Nederlandse wetgeving ...

Lees meer

Bescherm privévermogen tegen mogelijk faillissement

De grootste angst van de ondernemer is vaak een faillissement, ondanks dat de ka...

Lees meer

Veel starters laten btw-aftrek opstartkosten liggen

(Bron Belastingdienst) Uit een peiling van de Belastingdienst blijkt dat bijna e...

Lees meer

Verkoper aandelen moet betrouwbaarheid koper onderzoeken

Ondanks maatregelen om BV-fraude tegen te gaan, is het wel gewoon toegestaan om ...

Lees meer

Vereniging & Stichting

Publicatie ANBI-gegevens voortaan via standaardformulier

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's, zoals veel stichtingen en goede doel...

Lees meer

Onderscheid ANBI’s in het UBO-register

(Bron KNB) Bij raadpleging van het UBO-register kan binnenkort onderscheid worde...

Lees meer

Stichting zonder bestuursleden, wat nu?

Een stichtingsbestuur dat vooral bezig is met het realiseren van de doelstelling...

Lees meer

Schenken & Erven

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak m...

Lees meer

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis ...

Lees meer

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het ve...

Lees meer

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuive...

Lees meer

Kleinkinderen profiteren van testament

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet wille...

Lees meer

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen...

Lees meer

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schu...

Lees meer

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde...

Lees meer

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Geen partner en/of kinderen De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen a...

Lees meer

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijde...

Lees meer

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Een omstandigheid die tot dergelijk handelen kan leiden kwam aan de orde in een ...

Lees meer

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Dat bleek onlangs weer bij de rechtbank Amsterdam. Een kinderloze vrouw overlijd...

Lees meer

Begrip “afstammelingen” zorgt voor onduidelijkheid in testament

Met afstammelingen kunnen niet alleen de kinderen afzonderlijk worden bedoeld, m...

Lees meer

Schenkingen aan goede doelen worden strenger gereguleerd

Vanaf dit jaar gelden er strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met ...

Lees meer

Sinds 1 januari 2021 wordt weer erfbelastingrente berekend

Sinds 2017 heeft de Belastingdienst na overlijdens geen belastingrente over erfb...

Lees meer

Informatieplicht executeur voor berekening van legaten

De toename van het aantal samengestelde gezinnen leidt uiteindelijk ook tot spec...

Lees meer

Podcast “Akte voor het slapengaan” op Spotify

De eerste podcast van notaris.nl “Akte voor het slapengaan” is sinds kort te...

Lees meer

Aandacht voor het levenstestament met bel-mij-terugactie

(Bron: KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is deze maand een...

Lees meer

Loon executeur verschilt voor professionele en niet-professionele executeur

Een executeur is een door de overledene benoemde vertrouwenspersoon. Een execute...

Lees meer

Multifunctioneel kerkgebouw verliest kerkenvrijstelling OZB

Het multifunctioneel maken van een kerkgebouw kan de OZB-vrijstelling voor kerke...

Lees meer

Vooruitbetaalde rente over periode na overlijden is aftrekbaar

De wet bepaalt dat bij een vooruitbetaling van hypotheekrente die overloopt in h...

Lees meer

Notariaat informeert klanten over wilsbekwaamheidsonderzoek

(Bron KNB) Het wilsbekwaamheidsonderzoek. Het is niet voor iedereen altijd duide...

Lees meer

Inlichtingenverzoeken Centraal Testamentenregister nu ook online

(Bron KNB) Heeft mijn overleden vader een testament? Die vraag kunnen mensen nu ...

Lees meer

Erfgenaam moet jaarlijks het vermogen opgeven bij een tweetrapsmaking

Bij het opstellen van een testament wordt wel eens de wens geuit dat de persoon ...

Lees meer

Meerderheid Nederlanders onbekend met digitale nalatenschap

(Bron KNB) Nederlanders zijn weinig bezig met hun digitale nalatenschap en hebbe...

Lees meer

Weigerachtige erfgenaam kan afwikkeling nalatenschap niet verhinderen

Bij beneficiair aanvaarde erfenissen komt het regelmatig voor dat een van de erf...

Lees meer

Herroepen testament meestal niet in te zien voor erfgenamen

Erfenissen maak wat los! Wantrouwen bij een, meer of alle erfgenamen, onderlinge...

Lees meer

Repeterende schenking aangemerkt als afzonderlijke schenkingen

Vaak worden schenkingen van ouders aan kinderen voor een periode van vijf jaar i...

Lees meer

Voorverdeling bij beneficiaire aanvaarding soms mogelijk zonder rechterlijke machtiging

Bij onduidelijkheid over de omvang van een nalatenschap en aanwezigheid van schu...

Lees meer

Een concepttestament is geen testament

Regelmatig komt het voor dat iemand een testament laat opstellen en dat vóór o...

Lees meer

Onbeheerde nalatenschappen vervallen uiteindelijk aan de Staat

Als iemand overlijdt komt het soms voor dat er niemand bekend is die de uitvaart...

Lees meer

Terugvordering bijstand dreigt ondanks tweetrapsmaking in testament

Wie een bijstandsuitkering ontvangt en in die periode een erfenis ontvangt, doet...

Lees meer

Testamenten verjaren niet

Soms worden notarissen geconfronteerd met zeldzame vragen. Bijvoorbeeld, kan een...

Lees meer

Schenking ouders aan kinderen verlaagt erfbelasting en bijdrage langdurige zorg

Ook dit jaar zal er bij veel notarissen zo tegen het einde van het jaar de vraag...

Lees meer

Uitvoering levenstestament staat of valt bij opstelling gevolmachtigde(n)

Met een levenstestament is het mogelijk om vooraf te bepalen door wie en op welk...

Lees meer

Schenk- en erfbelasting 2022

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting....

Lees meer

Agrarisch zakelijk & privé

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.