Nieuwsberichten

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Algemeen

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Relaties & Familie

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juis...

Lees meer

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partne...

Lees meer

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitings...

Lees meer

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehoude...

Lees meer

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolm...

Lees meer

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omst...

Lees meer

Onderscheid ongehuwd en gescheiden blijft

Dat antwoordt Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming op Kamervragen van ...

Lees meer

Naleven van huwelijkse voorwaarden bespaart problemen

Ben u getrouwd na 1 januari 2018 zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden...

Lees meer

Voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar

Partners die na echtscheiding nog samen eigenaar blijven van hun woning maar ge...

Lees meer

Afkoop partneralimentatie in 2019 fiscaal aantrekkelijk

Nu nog geldt voor de aftrek het toptarief in de belastingschijf (maximaal 51,75%...

Lees meer

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding is gemiste kans

Samenwoners zullen geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die deze wet b...

Lees meer

Nieuwe alimentatieregels beperken alimentatieduur

Dan treedt er een nieuwe wet in werking waarin dat – ook voor geregistreerd pa...

Lees meer

Naleven huwelijkse voorwaarden bespaart veel onheil

Voor bijna even zoveel ondernemers zijn de voorwaarden daarna uit het zicht, o...

Lees meer

Geen verplichte bijstand van notaris voor meeroudergezinnen

Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen en hebben meer dan twee o...

Lees meer

Kabinet moet knelpunten meerouderschap onderzoeken

Dat staat in een motie die de Tweede Kamer in december 2019 aannam. Eerder beslo...

Lees meer

Periodiek verrekenbeding zonder jaarlijkse aandacht heeft geen betekenis

Wordt er niet jaarlijks verrekend, dan zijn bij een echtscheiding of overlijden ...

Lees meer

Volgende stap in wetsvoorstel mediation

Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerechtelijke...

Lees meer

Alleen automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Dat adviseren de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Verenigin...

Lees meer

KNB voedt verkiezingsprogramma’s Tweede Kamerverkiezingen

Deze en andere suggesties doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB...

Lees meer

Naar de notaris en coronavirus

Omdat het coronavirus een reële bedreiging voor de gezondheid inhoudt, merken w...

Lees meer

Alleen automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Dat adviseren de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Verenigin...

Lees meer

Levenstestament niet altijd bestand tegen bewind of mentorschap

Dat blijkt maar weer eens uit enkele recente rechterlijke uitspraken. Zo kan een...

Lees meer

Betere informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap

Een passende oplossing voor burgers die hun huwelijk in het buitenland moeten be...

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden ook bij volmacht mogelijk

Voor bijna alle akten geldt dat die getekend kunnen worden door middel van een v...

Lees meer

Aantal geregistreerde testamenten in maart gestegen

Dat blijkt uit de inschrijvingen in het Centraal Testamentenregister (CTR). Dit ...

Lees meer

Voogdij regelen

Gezag houdt in dat er één, maar meestal twee personen verantwoord...

Lees meer

Minister verbetert informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap

Aan de informatie op de website is nu toegevoegd dat burgers bij de gemeente om ...

Lees meer

Erfenis naar erfgenamen van laatstoverleden echtgenoot

Dat bleek onlangs opnieuw uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof kende ...

Lees meer

Meer zeggenschap direct betrokkenen bij deelgezag

Dat schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het wetsvoorstel....

Lees meer

Automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Voor gehuwden is dit wel duidelijk, voor samenwoners zitten er nog wat haken en ...

Lees meer

Aanvullingen voor wet deelgezag

Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging...

Lees meer

Alert voor gemachtigden in levenstestament

In een levenstestament regelt u wat er moet gebeuren als u zelf geen beslissinge...

Lees meer

Melding pensioenrecht samenwoners bij pensioenfonds

Als een van de partners zich niet aan deze afspraak houdt en vergeet de ander aa...

Lees meer

KNB: Notarieel product moet meer zijn dan vraag-en-antwoordspelletje van Kruidvat

Voor 199 euro kan je sinds 24 augustus via de winkelketen een testament laten op...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing...

Lees meer

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak s...

Lees meer

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene...

Lees meer

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter boveno...

Lees meer

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Ve...

Lees meer

Hypotheekrente blijft maar dalen

Op zich niet zo een gek idee aangezien de banken bij de Nederlandse bank en de E...

Lees meer

Twee procent overdrachtsbelasting voor kluspand

De overdrachtsbelasting die daarover betaald moet worden, bedraagt maar 2% in pl...

Lees meer

Kopersdilemma: nieuwbouw of bestaande bouw?

Eindelijk bent u erover uit: u bent klaar met huren en gaat dit jaar toch echt e...

Lees meer

Kostengrens Nationale Hypotheekgarantie in 2020 naar € 310.000

Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld aan de gemiddelde koo...

Lees meer

Bouwen sociale koopwoning aantrekkelijker

Zo kunnen gemeenten meer starters en middeninkomens duurzaam aan een koopwoning ...

Lees meer

Haken en ogen eigenwoningregeling na echtscheiding

Die zogenaamde cirkelconstructie moet dan wel worden vastgelegd in het echtschei...

Lees meer

Opgelet bij (particuliere) erfpacht

Erfpacht is het recht om een stuk grond en de daarop aanwezige woning te mogen g...

Lees meer

Ontbinding koopovereenkomst zonder ingebrekestelling

Vaak bevat een koopovereenkomst dat de overeenkomst pas kan worden ontbonden na ...

Lees meer

Wel of niet oversluiten hypotheek bij lage rente

Verreweg de meeste huizenbezitters denken er niet over hun hypotheek over te slu...

Lees meer

Mantelzorgwoning realiseren kent veel afwegingen

Een mantelzorgwoning wordt bij, in of aan een bestaande woning gebouwd. Het kan ...

Lees meer

Huizenkopers willen meer online regelen

Zij wensen een online beveiligde omgeving, met daarin de stappen die zijn al heb...

Lees meer

Spoedwetgeving digitale communicatie voor testamenten en rechtspersonen

Zo wordt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg...

Lees meer

Beperking van de te maken kosten bij oversluiten en aanvullende leningen

Wanneer er een lening aangevraagd wordt bij NHG en er sprake is van een overslui...

Lees meer

Geen gedwongen verkopen van huizen gedurende coronacrisis

Hypotheekverstrekkers zoeken met huiseigenaren naar oplossingen en gaan in deze ...

Lees meer

Na echtscheiding eenvoudiger uitkopen ex-partner

De meest voorkomende aanleiding om een huis te moeten verkopen is volgens NHG (N...

Lees meer

Renteaftrek alleen mogelijk bij bewijsbare familiebanklening

Voor bewijs van het bestaan van de familiebanklening zijn onweerlegbare document...

Lees meer

CPO als alternatief voor nieuwbouwwoning

Wist u dat u samen met andere particulieren uw eigen nieuwbouwproject kunt reali...

Lees meer

Negatieve rente nieuw fenomeen in notariaat

Koopsommen, hypotheekleningen en waarborgsommen worden tijdelijk op de derdengel...

Lees meer

Tekenen notariële akten in coronatijd

Al vroeg in de coronacrisis is de notaris aangewezen als vitaal beroep en moeten...

Lees meer

Hogere hypotheek niet altijd voordelig

Vanaf 2021 kan waarschijnlijk een groter deel van het laagste inkomen van tweeve...

Lees meer

Ondernemen & Bedrijf

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

De voordelen van opbouw van pensioen in eigen beheer zijn evident. Het op te bou...

Lees meer

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevan...

Lees meer

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De ...

Lees meer

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

Bijna zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf ...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Niet ongebruikelijk is dat na een echtscheiding tussen partners – die tevens a...

Lees meer

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Deze vraag speelde nadat de nieuwe echtgenoot van de overleden aandeelhouder zon...

Lees meer

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille cur...

Lees meer

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekenin...

Lees meer

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Er was in deze zaak een constructie bedacht waarin een commanditaire vennoot voo...

Lees meer

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Deze zomer speelde een zaak met deze kenmerken voor de rechtbank Zeeland–West-...

Lees meer

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Het Hof Amsterdam behandelde vorig jaar een zaak waarin een bestuurder – teven...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

Het Hof Den Haag heeft dit najaar geconstateerd dat de wet zelf geen bestuurders...

Lees meer

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil i...

Lees meer

Aansprakelijkheid vof niet gelijk aan aansprakelijkheid vennoten

Deze vraag speel vaker en kwam onlangs aan de orde in een zaak voor het hof Arnh...

Lees meer

Wettelijk bewijsvermoeden voldoende voor aansprakelijkheid mede-beleidsbepaler

Het is echter niet altijd even duidelijk in welke gevallen een persoon kwalifice...

Lees meer

Positie schuldeisers bij turboliquidatie behoeft verbetering

Wat is turboliquidatie? De turboliquidatie is het versneld opheffen en ontbinden...

Lees meer

Verkoop bedrijfsactiviteiten BV onrechtmatig tegenover schuldeisers

Een BV kan niet ongestraft bedrijfsactiviteiten verkopen zonder dat daar een ver...

Lees meer

Notariële akte of onderhandse akte?

Soms is een notariële akte wettelijk voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld voor de...

Lees meer

Wanneer een authentieke akte, wanneer een onderhandse akte?

Voor vele betrokkenen doet zich de vraag voor hoe deze overeenkomsten vast te le...

Lees meer

Notarissen willen ruimere toegang tot het UBO-register

Notarissen krijgen nu beperkt toegang tot het UBO-register. In het UBO-register ...

Lees meer

Voorkeursrecht op koop huurpand na aandelenoverdracht

Dat betekent dat de verhuurder bij verkoopplannen eerst het pand aan de huurder ...

Lees meer

Europees notariaat voor Europees paspoort voor rechtspersonen

Dit initiatief is genomen in afwachting van een Europees handelsregister. De Alg...

Lees meer

Uitkeringseis dividenduitkering binnen acht maanden strijdig met EU-recht

Dat zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Eisen aan teruggaf van divid...

Lees meer

Lening van BV kan fiscaal ongunstig uitpakken

Een lening van de BV voor de verbouwing van het eigen huis komt vaak genoeg voor...

Lees meer

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot UBO-register

De commissie besloot dat de wetsvoorstellen nog niet rijp zijn voor plenaire beh...

Lees meer

Notarissen geven niet zomaar UBO-verklaringen af

Instellingen zoals banken vragen notarissen om UBO-verklaringen af te geven. Som...

Lees meer

Pas op met rekening courant schuld met eigen besloten vennootschap

Lenen uit de besloten vennootschap is veel goedkoper dan het geld als salaris (l...

Lees meer

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in het Handelsregis...

Lees meer

Bescherming in BV groter dan in eenmanszaak

Naast de vele voordelen van de BV kleven en er voor kleine ondernemers ook wel n...

Lees meer

Vereniging & Stichting

Veranderingen voor goede doelen op komst

De verwachting is dat contante giften niet langer aftrekbaar zullen zijn en dat ...

Lees meer

Haken en ogen aan verstrekking gegevens ANBI’s aan Belastingdienst

Automatisering biedt op dit vlak veel mogelijkheden, maar er zijn ook nog tal va...

Lees meer

Algemene vergaderingen tijdelijk elektronisch mogelijk

Wettelijk is een fysieke algemene vergadering vereist, elektronisch stemmen is a...

Lees meer

Schenken & Erven

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak m...

Lees meer

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis ...

Lees meer

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het ve...

Lees meer

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuive...

Lees meer

Kleinkinderen profiteren van testament

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet wille...

Lees meer

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen...

Lees meer

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schu...

Lees meer

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde...

Lees meer

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Geen partner en/of kinderen De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen a...

Lees meer

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijde...

Lees meer

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Een omstandigheid die tot dergelijk handelen kan leiden kwam aan de orde in een ...

Lees meer

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Dat bleek onlangs weer bij de rechtbank Amsterdam. Een kinderloze vrouw overlijd...

Lees meer

Nieuwe KNB-campagne ‘Wat is uw testamentmoment?’

Het eerste kind, het ontmoeten van een nieuwe liefde of het stuklopen van een re...

Lees meer

Tijdig nadenken over het regelen van uw nalatenschap

U kunt alvast nagaan hoe de vererving is. U voorkomt daarmee dat er na uw overli...

Lees meer

Tegenstrijdig belang bij handelen op grond van algemene volmacht of levenstestament

Het kan daarbij voorkomen dat degene die u als gevolmachtigde hebt aangewezen ha...

Lees meer

Geen erfbelasting over nabetalingen kindgebonden budget

Aanspraken op nabetalingen van het kindgebonden budget over de jaren 2013 tot en...

Lees meer

Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Ook komt het voor dat er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang v...

Lees meer

Wet bescherming van erfgenamen tegen schulden beschermt u niet altijd

Het onderscheid is belangrijk in verband met de aansprakelijkheid voor schulden ...

Lees meer

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

Voorheen was dit alleen mogelijk als iemand was overleden. Consumenten kunnen di...

Lees meer

Complex testament roept vragen op over wilsbekwaamheid

Soms is de wijziging complexer dan gedacht. Een voorbeeld daarvan is wijziging v...

Lees meer

Notariaat benadrukt rol notaris bij digitale nalatenschap

De vraag rees of de digitale nalatenschap niet buiten de notaris om geregeld kan...

Lees meer

Schenk- en erfbelasting 2020

 Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling v...

Lees meer

Opzegging geldlening moet redelijk en billijk zijn

Zekerheid op naleving is het beste gewaarborgd bij een notariële geldleningsove...

Lees meer

Vrolijkheid en verdriet bij toewijzen nalatenschap

Wat nu als de relatie op de klippen loopt, er een huwelijk met een nieuwe partne...

Lees meer

Langstlevende ouder heeft sterke positie ten opzicht van de kinderen

De kinderen krijgen nog niets in handen, zij krijgen een vordering op de langstl...

Lees meer

Begrip “afstammelingen” zorgt voor onduidelijkheid in testament

Met afstammelingen kunnen niet alleen de kinderen afzonderlijk worden bedoeld, m...

Lees meer

Levensexecuteur is er alleen voor belangen van volmachtgever

Uit diverse rechtszaken blijkt dat levensexecuteurs hier en daar over de schreef...

Lees meer

IT-systeem goedkope bank erkent volmacht notarieel levenstestament niet

Gelukkig zijn dat uitzonderingen. Een voorbeeld daarvan is als ouders bepaalde b...

Lees meer

Schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook gelden voor eerder gemaakte kosten

In het ene geval viel de uitspraak de goede kant op voor de ontvanger van de sch...

Lees meer

Afwikkeling nalatenschap met of zonder bekende erfgenamen

De eerste vraag die beantwoord moet worden bij een overlijden is wie de erfgenam...

Lees meer

Erfgenamen krijgen geen inzage in herroepen testament

De verwachting is niet altijd onterecht, zeker niet als de betreffende persoon o...

Lees meer

Schenkingen bij onderbewindstelling streng gereguleerd

Bij terminale ziekte van een onder bewind gestelde langstlevende ouder is het du...

Lees meer

Effect testament of verblijvingsbeding verschilt bij overlijden samenwoonpartner

Er zit verschil in de uitkomst tussen de een en de ander. Met een verblijvingsbe...

Lees meer

Agrarisch zakelijk & privé

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.