Nieuwsberichten

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Algemeen

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Relaties & Familie

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juis...

Lees meer

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partne...

Lees meer

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitings...

Lees meer

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehoude...

Lees meer

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolm...

Lees meer

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omst...

Lees meer

Aanvullingen voor wet deelgezag

Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging...

Lees meer

Alert voor gemachtigden in levenstestament

In een levenstestament regelt u wat er moet gebeuren als u zelf geen beslissinge...

Lees meer

Melding pensioenrecht samenwoners bij pensioenfonds

Als een van de partners zich niet aan deze afspraak houdt en vergeet de ander aa...

Lees meer

KNB: Notarieel product moet meer zijn dan vraag-en-antwoordspelletje van Kruidvat

Voor 199 euro kan je sinds 24 augustus via de winkelketen een testament laten op...

Lees meer

Schuldproblemen voorkomen met huwelijkse voorwaarden

U heeft er vast weleens over gehoord: sinds 1 januari 2018 trouwt u niet meer au...

Lees meer

Vergoedingsvordering tussen samenwoners met eigen huis vraagt aandacht bij huwelijk

Op grond van een samenlevingsovereenkomst kan dan een vergoedingsvordering ontst...

Lees meer

Speciaal testament voor relaties zonder kinderen

Als u getrouwd bent en geen testament heeft gemaakt, erft op grond van de wet de...

Lees meer

Legalisatie handtekening stelt ook wilsbekwaamheid vast

Er is een belangrijk verschil tussen het legaliseren door een gemeenteambtenaar ...

Lees meer

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

(Bron KNB) Het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders voor de gevolgen v...

Lees meer

Onderneming buiten gemeenschap van goederen, vergoeding voor gemeenschap

Als een van beide partners in een huwelijksgemeenschap van goederen een bedrijf ...

Lees meer

Bewindvoering is geen taboe

Als iemand zelf niet (meer) goed met zijn of haar geldzaken kan omgaan, kan een ...

Lees meer

Samenlevingscontracten en verklaringen van erfrecht zorgen voor drukte in notariaat

(Bron KNB) Notarissen blijven druk met de overdracht van onroerend goed en het p...

Lees meer

Belasting besparen door opheffing of wijziging van huwelijkse voorwaarden

Als u in het verleden huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen kan het nutti...

Lees meer

Opnieuw kijken naar alimentatieplicht voor samenwoners

(Bron: KNB) Het alimentatiestelsel moet op de schop. Nieuwe vormen, zoals co-oud...

Lees meer

Onverplicht nakomen finaal verrekenbeding doet vordering teniet

Huwelijkse voorwaarden bevatten soms een verrekenbeding waarvan de tekst inhoudt...

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk maken vermogensverschuiving mogelijk

In gemeenschap van goederen trouwen en later toch nog huwelijkse voorwaarden mak...

Lees meer

Rekening-courantschuld bij BV valt soms buiten verrekenbeding bij echtscheiding

Veel ondernemers hebben in privé een rekening-courantverhouding met hun B...

Lees meer

Effecten van samenlevingsvormen verschillen

Het is al lang geleden dat alleen het huwelijk als samenlevingsvorm werd geaccep...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing...

Lees meer

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak s...

Lees meer

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene...

Lees meer

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter boveno...

Lees meer

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Ve...

Lees meer

Hogere hypotheek niet altijd voordelig

Vanaf 2021 kan waarschijnlijk een groter deel van het laagste inkomen van tweeve...

Lees meer

Prinsjesdag: vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Voorwaarde is wel dat zij in de woning wonen en het dus hun hoofdverblijf is. Oo...

Lees meer

NHG-kostengrens naar € 325.000

Stabiliserend effect kostengrens NHG heeft de afgelopen maanden samen met verte...

Lees meer

Kabinet wil investeren in woningbouw en nieuw energielabel

Investeringen in latere jaren worden door het kabinet naar voren gehaald om de e...

Lees meer

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

Bij een grondgebonden woning is sprake van volle eigendom en mag je in principe ...

Lees meer

Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Een wetsvoorstel van die strekking is voor advies aan de Raad van State aangebod...

Lees meer

Financiën verduidelijkt nieuwe regels overdrachtsbelasting

De verklaringen voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief worden besc...

Lees meer

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting geldt tot vier ton

Volgens minister Ollongren wordt hiermee 95% van alle starters jonger dan 35 jaa...

Lees meer

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

Het beroep op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief moet uit de notari...

Lees meer

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

Het beroep op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief moet uit de notari...

Lees meer

Oude erfdienstbaarheden na vermenging opnieuw gevestigd

Aan de eigendom van een perceel grond kan een recht verbonden zijn waarmee een a...

Lees meer

Let op bij transacties binnen de familie!

Transacties in de familiesfeer vragen van de betrokken partijen dat zij juist en...

Lees meer

Notariële akte verplicht bij huurkoop onroerend goed

In het Burgerlijk Wetboek is exact bepaald voor welke rechtshandelingen een nota...

Lees meer

Haken en ogen aan inroepen financieringsvoorbehoud

Gebruikelijk wordt in een koopovereenkomst voor een huis een financieringsvoorbe...

Lees meer

Cruciale informatie in leveringsakte woning voorkomt verrassingen

Ontbrekende cruciale informatie over een woning in de leveringsakte kan uiteinde...

Lees meer

Nog geen stijging aantal starters op woningmarkt na afschaffen overdrachtsbelasting

De afschaffing van overdrachtsbelasting voor starters heeft tot nu toe nog niet ...

Lees meer

Voorkeursrecht kan vervallen bij uitblijven akkoord over voorwaarden

Als een gemeente wil bereiken dat een stuk grond of een gebouw bij voorgenomen v...

Lees meer

Besluiten Vereniging van Eigenaars niet altijd rechtsgeldig

Soms verleent een vergadering van de Vereniging van Eigenaars van een appartem...

Lees meer

Investeerders kochten extra veel woningen op vanwege overdrachtsbelasting

(Bron: KNB) De verlaging van de overdrachtsbelasting per 1 januari zorgde er vol...

Lees meer

Onderhandse lening eigen woning vergt jaarlijkse informatie aan fiscus

Wie een eigenwoninglening is aangegaan bij bijvoorbeeld familie, eigen BV of bui...

Lees meer

Overdrachtsbelasting zorgt voor topdrukte in het notariaat

(Bron: KNB) Notarissen hebben in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een record...

Lees meer

Proces aan- en verkoop huis moet transparanter

Het proces rondom de aankoop en verkoop van woningen moet transparanter. Dat ste...

Lees meer

Medewerking partner nodig bij opheffing aansprakelijkheid voor hypotheekschuld

Als uw ex-partner niet wil meewerken om u door de bank te laten ontslaan uit de ...

Lees meer

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

(Bron KNB) Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadvi...

Lees meer

Levering moet kloppen met verwachtingen bij koop

Wie een huis, pand of grond koopt mag op grond van de wet verwachten dat hij of ...

Lees meer

Vrij uitzicht is onvoldoende om weilanden aan te merken als aanhorigheden

Sinds 1 januari 2021 kennen we voor kopers onder de 35 jaar van een woning de st...

Lees meer

Grotendeels gesloopte woning valt bij verkoop onder 2% tarief overdrachtsbelasting

Kan een huis dat grotendeels is gesloopt bij koop/verkoop nog worden aangemerkt ...

Lees meer

Ondernemen & Bedrijf

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

De voordelen van opbouw van pensioen in eigen beheer zijn evident. Het op te bou...

Lees meer

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevan...

Lees meer

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De ...

Lees meer

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

Bijna zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf ...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Niet ongebruikelijk is dat na een echtscheiding tussen partners – die tevens a...

Lees meer

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Deze vraag speelde nadat de nieuwe echtgenoot van de overleden aandeelhouder zon...

Lees meer

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille cur...

Lees meer

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekenin...

Lees meer

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Er was in deze zaak een constructie bedacht waarin een commanditaire vennoot voo...

Lees meer

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Deze zomer speelde een zaak met deze kenmerken voor de rechtbank Zeeland–West-...

Lees meer

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Het Hof Amsterdam behandelde vorig jaar een zaak waarin een bestuurder – teven...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

Het Hof Den Haag heeft dit najaar geconstateerd dat de wet zelf geen bestuurders...

Lees meer

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil i...

Lees meer

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in het Handelsregis...

Lees meer

Bescherming in BV groter dan in eenmanszaak

Naast de vele voordelen van de BV kleven en er voor kleine ondernemers ook wel n...

Lees meer

Registratie in UBO-register binnen anderhalf jaar

De ondernemingen krijgen vanaf invoering van het register 18 maanden de tijd om ...

Lees meer

Zoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbij

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) juicht dit voorstel toe. Zo k...

Lees meer

Rechtsgeldige besluiten buitengewone algemene ledenvergadering vragen zorgvuldigheid

Onvrede over het beleid van een verenigingsbestuur kan er toe leiden dat leden z...

Lees meer

Familiebedrijven zorgen voor 25% Nederlandse bedrijfsomzet

Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar familiebedrijven. Een famili...

Lees meer

Dwangakkoord buiten faillissement wordt snel mogelijk

Met de nieuwe wet beoogt het parlement dat ondernemingen die wel rendabel zijn s...

Lees meer

Statutenwijziging mogelijk zonder toestemming rechter

De reden van het opnemen van die bepaling in de statuten kan te maken hebben met...

Lees meer

Herbenoeming bestuurder stilzwijgend of via besluit

Herbenoeming van bestuurders van rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, v...

Lees meer

Regels voor bestuur en toezicht rechtspersonen gaan veranderen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die...

Lees meer

BV populaire rechtsvorm voor ondernemer

In 2020 zijn opvallend meer besloten vennootschappen (BV’s) opgericht ten opzi...

Lees meer

Spoedige invoering CAHR verstandige keuze

(Bron: KNB) Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en het UBO-register zijn ...

Lees meer

Afwegen van belangen van minderheidsaandeelhouder bij fusie

Reorganisaties van ondernemingen hebben vaak ook gevolgen voor de rechtsvorm. Ee...

Lees meer

Turboliquidatie Besloten Vennootschap alleen bij ontbreken van baten

Het ontbinden van een besloten vennootschap kan praktisch op een aantal manieren...

Lees meer

Doorgaand bedrijf mag crediteur eerder betalen dan fiscus

Bestuurders van ondernemingen mogen zelf weten de volgorde bepalen waarin zijn s...

Lees meer

Bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli aan strengere regels gebonden

Vanaf 1 juli 2021 gaan nieuwe regels gelden over tegenstrijdige belangen van bes...

Lees meer

Levens)testamenten en huwelijkse voorwaarden belangrijk voor continuïteit onderneming

Als ondernemer bent u dag en nacht bezig met uw bedrijf, bezig met uw product of...

Lees meer

Maatschappelijke BV niet opnemen in afzonderlijke BVm-wet

(Bron KNB) De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de k...

Lees meer

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werkin...

Lees meer

Consultatie over openbaarheid gegevens Handelsregister

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) houdt in samenwerki...

Lees meer

Consultatie digitale oprichting bv gestart

(Bron KNB) Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële...

Lees meer

Nieuwe wet en regelgeving personenvennootschappen.

Het moet voor ondernemers makkelijker worden om een bedrijf te starten en te exp...

Lees meer

Vereniging & Stichting

Verantwoording over door stichting ontvangen schenkingen verduidelijkt

In een concrete zaak vond de voorzieningenrechter dat de erfgenamen recht hebben...

Lees meer

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtsperson...

Lees meer

Omzichtig handelen bij tegenstrijdig belang bestuurslid stichting

Het komt wel voor dat een bestuurslid van een stichting naast zijn of haar bestu...

Lees meer

Publicatie ANBI-gegevens voortaan via standaardformulier

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's, zoals veel stichtingen en goede doel...

Lees meer

Schenken & Erven

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak m...

Lees meer

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis ...

Lees meer

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het ve...

Lees meer

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuive...

Lees meer

Kleinkinderen profiteren van testament

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet wille...

Lees meer

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen...

Lees meer

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schu...

Lees meer

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde...

Lees meer

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Geen partner en/of kinderen De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen a...

Lees meer

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijde...

Lees meer

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Een omstandigheid die tot dergelijk handelen kan leiden kwam aan de orde in een ...

Lees meer

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Dat bleek onlangs weer bij de rechtbank Amsterdam. Een kinderloze vrouw overlijd...

Lees meer

Begrip “afstammelingen” zorgt voor onduidelijkheid in testament

Met afstammelingen kunnen niet alleen de kinderen afzonderlijk worden bedoeld, m...

Lees meer

Erfgenamen krijgen geen inzage in herroepen testament

De verwachting is niet altijd onterecht, zeker niet als de betreffende persoon o...

Lees meer

Schenkingen bij onderbewindstelling streng gereguleerd

Bij terminale ziekte van een onder bewind gestelde langstlevende ouder is het du...

Lees meer

Effect testament of verblijvingsbeding verschilt bij overlijden samenwoonpartner

Er zit verschil in de uitkomst tussen de een en de ander. Met een verblijvingsbe...

Lees meer

Meerdere schenkingen tegelijkertijd levert mogelijk voordelen op

Het tegelijkertijd passeren van vijf schenkingsakten voor schenkingen gedurende ...

Lees meer

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Bergkamp benadrukte in haar vragen (pdf, 178 kB) dat ieder individu zelf moet ku...

Lees meer

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

Er gaan nu geluiden op om de schenkingsregeling verhoogde vrijstelling eigen won...

Lees meer

Machtiging via verklaring van erfrecht cruciaal

Zonder verklaring van erfrecht of een verklaring van de eventuele executeur heef...

Lees meer

Aandacht voor rol executeur bij erfenis

In veel testamenten wordt er voor gekozen om een van de kinderen als executeur t...

Lees meer

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

In de eerste plaats kan worden geschonken in contanten van de spaarrekening. Dat...

Lees meer

Belastingrente overlijdens gaat weer 'aan' op 1 januari 2021

(Bron: KNB) De Belastingdienst rekent voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer...

Lees meer

Schenkingen aan goede doelen worden strenger gereguleerd

Vanaf dit jaar gelden er strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met ...

Lees meer

Sinds 1 januari 2021 wordt weer erfbelastingrente berekend

Sinds 2017 heeft de Belastingdienst na overlijdens geen belastingrente over erfb...

Lees meer

Informatieplicht executeur voor berekening van legaten

De toename van het aantal samengestelde gezinnen leidt uiteindelijk ook tot spec...

Lees meer

Podcast “Akte voor het slapengaan” op Spotify

De eerste podcast van notaris.nl “Akte voor het slapengaan” is sinds kort te...

Lees meer

Aandacht voor het levenstestament met bel-mij-terugactie

(Bron: KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is deze maand een...

Lees meer

Loon executeur verschilt voor professionele en niet-professionele executeur

Een executeur is een door de overledene benoemde vertrouwenspersoon. Een execute...

Lees meer

Multifunctioneel kerkgebouw verliest kerkenvrijstelling OZB

Het multifunctioneel maken van een kerkgebouw kan de OZB-vrijstelling voor kerke...

Lees meer

Vooruitbetaalde rente over periode na overlijden is aftrekbaar

De wet bepaalt dat bij een vooruitbetaling van hypotheekrente die overloopt in h...

Lees meer

Notariaat informeert klanten over wilsbekwaamheidsonderzoek

(Bron KNB) Het wilsbekwaamheidsonderzoek. Het is niet voor iedereen altijd duide...

Lees meer

Inlichtingenverzoeken Centraal Testamentenregister nu ook online

(Bron KNB) Heeft mijn overleden vader een testament? Die vraag kunnen mensen nu ...

Lees meer

Erfgenaam moet jaarlijks het vermogen opgeven bij een tweetrapsmaking

Bij het opstellen van een testament wordt wel eens de wens geuit dat de persoon ...

Lees meer

Agrarisch zakelijk & privé

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.