Nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijk betrokken ondernemingen

  
Er komen steeds meer ondernemingen die vanuit maatschappelijke betrokkenheid opereren. Bedrijfsvoering wordt of is dan aangepast aan aandachtpunten als bijvoorbeeld verduurzaming of sociale betrokkenheid. Voor die ondernemingen is een nieuwe rechtsvorm in voorbereiding, de maatschappelijke BV, ofwel de BVm. Deze kan worden toegepast door ondernemingen die in hun bedrijfsvoering een maatschappelijk doel nastreven.

De nieuwe wet gaat vastleggen aan welke eisen een onderneming moet voldoen om voor de nieuwe rechtsvorm in aanmerking te komen. Het gaat dan om vereisten die te maken hebben met sociale, ecologische of culturele aspecten in de samenleving. Voor relaties van een dergelijke onderneming en voor het publiek is dan duidelijk dat de onderneming zich bezighoudt met maatschappelijke doelen. Wanneer een onderneming de rechtsvorm gebruikt en er niet naar handelt, kunnen gedupeerden een beroep doen om bedrog of misleiding. De rechter kan de BVm ontbinden als de onderneming fors afwijkt van het statutaire doel. 

De BVm mag gewoon winst maken, aandeelhouders hebben winstrechten. Daarmee is de BVm iets heel anders dan een stichting. Een stichting mag namelijk geen winst beogen. In de BVm mag winst niet het enige leidende doel zijn. De BVm moet aan meer eisen voldoen. In de statuten van de BVm moet duidelijk blijken dat de BVm een maatschappelijk doel beoogt. Daarbij moet worden vastgelegd welk doel dat is en hoe de onderneming daaraan invulling gaat geven. De BVm wordt verplicht om jaarlijks te rapporteren over de verwezenlijking van het maatschappelijke doel. 

Wilt u meer weten over de de maatschappelijke BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.